Caseamex (CCA) lên mục tiêu lãi giảm 47% xuống 30 tỷ đồng trong năm 2023

23/05/2023 13:18 GMT+7
Năm 2023, Caseamex đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện năm 2022.

Công ty cổ phần Thuỷ sản Cần Thơ (Caseamex, UPCoM: CCA) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 với một số nội dung được thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023 với doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2022, Caseamex ghi nhận doanh thu đạt 1.325 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 44,6 triệu USD và lợi nhuận trước thuế đạt gần 57 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận, đại hội thông qua việc trích lập các quỹ trong năm 2022 hơn 6 tỷ đồng, trong đó, quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST) là 1,7 tỷ đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) với hơn 4,3 tỷ đồng. Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, chia cổ tức bằng cổ phiếu 32,75%.

Trong quý I/2023, CCA ghi nhận doanh thu thuần đạt 270,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 88% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản của CCA tính tới 31/3 ghi nhận giảm 3% so với đầu năm xuống 981 tỷ đồng; nợ phải trả giảm 4,7% xuống 726,2 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.


O.L