Người nhà Chủ tịch Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) đăng ký thoái toàn bộ vốn

18/05/2023 14:55 GMT+7
Ông Trần Minh Nhựt, anh trai Chủ tịch HĐQT Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) đã đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 19/6, theo phương thức thỏa thuận, khớp lệnh. Trước khi đăng ký bán, ông nắm giữ 1% cổ phiếu ACL, tương đương 500.000 cổ phiếu tại đây. Nếu giao dịch thành công, ông Minh Nhựt sẽ không còn là cổ đông của Thủy sản Cửu Long An Giang.

Cũng theo thông tin được công bố, người có liên quan đến ông Nhựt là bà anh ruột của bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT Thủy sản Cửu Long An Giang. Hiện bà Loan đang sở hữu 26,5 triệu cổ phiếu ACL (tương đương 52,8% vốn). Bên cạnh đó, ông Nhựt cũng là anh của ông Trần Tuấn Khánh, Thành viên HĐQT Công ty, hiện đang nắm giữ hơn 2,37 triệu cổ phiếu ACL (tỷ lệ 4,73%).

Mới đây, ông Tuấn Khanh cũng đã đăng ký bán toàn bộ 2,37 triệu cổ phiếu ACL với mục đích giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/5 đến 7/6/2023 và nếu thành công, ông Tuấn Khanh không sở hữu cổ phiếu nào tại Công ty.

Trong quý I/2023, ACL ghi nhận doanh thu thuần đạt 139,7 tỷ đồng, giảm tới 57% so với cùng kỳ năm 2022; giá vốn bán hàng giảm 47% ở mức 113,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm mạnh 76% xuống 26,4 tỷ đồng. Lãi sau thuế còn vỏn vẹn gần 2 tỷ đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản tăng 5,7% so với đầu năm lên 1.566 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 15,3% lên 1.063 tỷ đồng; nợ phải trả tăng 12,6% lên gần 740 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 28% lên 657 tỷ đồng.

Theo tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ACL đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2023 đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 11,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 40,6% so với thực hiện năm 2022.

Công ty cũng trình cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2022 sau khi đã chia cổ tức 7% (700 đồng/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về cổ tức năm 2023, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ ít nhất 7% (700 đồng/cp).

Năm 2023, Công ty vẫn theo định hướng tập trung nguồn lực vào nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu, không đầu tư ngoài ngành. Tăng trưởng về chiều sâu các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm từ con cá với mục tiêu đưa cá tra phát triển ở nhiều thị trường hơn nữa.

Trên thị trường chứng khoán, giao dịch tại phiên chiều 18/5, ACL giao dịch quanh mức 11.350 đồng/cp.


O.L