Doanh thu xuất khẩu thủy sản sang Mỹ của Vĩnh Hoàn giảm tới 69%, xuống hơn 300 tỷ đồng

23/05/2023 07:39 GMT+7
Tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2023 Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước đó.

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh trong tháng 4/2023. Cụ thể, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu trong tháng 4 đạt 869 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo thị trường, doanh thu thị trường Mỹ giảm 69%, xuống 308 tỷ đồng. Tại các thị trường khác, doanh thu xuất khẩu thủy sản của Công ty sang châu Âu giảm 13%, còn 138 tỷ đồng; Trung Quốc giảm 13%, đạt 110 tỷ đồng. Tại thị trường trong nước, doanh thu Vĩnh Hoàn cũng ghi nhận giảm 24%, xuống 203 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2023, cá tra là mặt hàng có doanh thu tiêu thụ lớn nhất của Vĩnh Hoàn với 519 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Bánh phồng tôm giảm 46%, đạt 18 tỷ đồng; các sản phẩm phụ với sản phẩm giá trị gia tăng cùng giảm 44%, đạt lần lượt 151 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Trong khi đó, mì và bánh tráng là mặt hàng duy nhất có doanh thu tăng 16%, đạt 17 tỷ đồng.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn lên mục tiêu với doanh thu thuần hợp nhất 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty đạt 1.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 49,4% so với thực hiện năm 2022.

Cổ tức năm 2023 được chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) và trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ.

Đại hội thông qua việc gia hạn phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của VHC, các công ty con và công ty thành viên, công ty liên kết từ 31/12/2022 sang trước 31/12/2023.

Trong quý I/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.205 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp giảm 50,6% so với cùng kỳ về 384,46 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% về còn 17,3%. Và, VHC báo lãi sau thuế 219 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng trong năm 2023, Công ty mới hoàn thành 21,9% kế hoạch lợi nhuận năm sau quý đầu tiên.


O.L