Chỉ định thầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

18/04/2023 11:48 GMT+7
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đang được Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang mở thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang được UBND tỉnh An Giang giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Để thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang thông báo đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 theo hình thức chỉ định thầu.

Chỉ định thầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Ảnh 1.

Quy hoạch chi tiết Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Ảnh: CA

Để tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu quan tâm tới các gói thầu xây lắp thuộc dự án nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang thông báo rộng rãi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Một số yêu cầu chủ yếu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 09/3/2023, có 04 gói thầu xây lắp. Bao gồm các gói thầu số 34, 35, 36, 37.

Nhà thầu quan tâm tham chiếu các tiêu chí, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực và Đơn xin tham gia đến Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang trước 9h ngày 28/4/2023.

Trước đó, TP.Cần Thơ đề xuất Bộ GTVT cho xây dựng ba trạm dừng nghỉ trên dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dài hơn 189 km, thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, tại An Giang thuộc lý trình Km 22+300 ở xã Bình Phú, huyện Châu Phú. Tại Cần Thơ thuộc lý trình Km 77-968 tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Còn tại Sóc Trăng thuộc lý trình Km 135+700 tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú.

Khoảng cách bố trí giữa các trạm dừng nghỉ tuân thủ theo TCVN 5729:2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế. Để đáp ứng tiến độ triển khai công việc tiếp theo, các địa phương của dự án thành phần cần có văn bản gửi Bộ GTVT xem xét, có ý kiến chấp thuận quy mô, vị trí các trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến. Theo UBND TP.Cần Thơ, đề xuất cần được Bộ GTVT chấp thuận quy mô, vị trí các trạm dừng nghỉ để làm cơ sở cắm cọc giải phóng mặt bằng phù hợp.


Thế Anh