Chi phí hoạt động được đẩy lên cao, chủ Vinagame và Zalopay báo lãi ròng quý 3 giảm mạnh đạt gần 51 tỷ đồng

07/11/2021 14:17 GMT+7
Công ty Cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Đáng chú ý, kỳ lân công nghệ tỷ USD này báo lãi sau thuế hơn 203 tỷ đồng, mặc dù lên kế hoạch lỗ 619 tỷ đồng trong cả năm nay.

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của VNG giảm mạnh về 3,6%

Báo cáo tài chính vừa công bố của VNG cho thấy, doanh thu thuần quý III tăng 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.176 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng tương ứng, đạt hơn 1.007 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý, tăng 39%.

Công ty liên kết cho thấy hoạt động kém hiệu quả khi ghi nhận lỗ gần 4,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.

VNG: Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu giảm mạnh về 3,6% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất VNG quý III/2021.

Trong kỳ, các khoản mục chi phí của doanh nghiệp tăng mạnh. Chẳng hạn, chi phí bán hàng tăng 61,5%, lên 634,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 56,7%, đạt hơn 289 tỷ đồng. Chi phí khác cũng tăng từ mức xấp xỉ 12 tỷ lên gần 22 tỷ đồng.

Kết quả, VNG lãi trước thuế 100,7 tỷ đồng trong quý III, giảm 66% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 170 tỷ đồng, giảm từ mức 211 tỷ của cùng kỳ.

Như vậy sau khi báo lỗ gần 27 tỷ đồng trong quý I, VNG đã liên tiếp ghi nhận lợi nhuận dương trong quý II và quý III.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VNG lần lượt đạt 5.682 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận gộp tăng gần 700 tỷ so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhanh hơn (xấp xỉ 800 tỷ đồng), kéo tụt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNG. (tháng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNG "bốc hơi" 26%, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 438 tỷ đồng (giảm 25%).

Năm 2021, VNG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hơn 7.609 tỷ đồng và lỗ sau thuế 619 tỷ đồng. Sau 9 tháng, VNG đã hoàn thành gần 75% kế hoạch về doanh thu, trong khi lãi sau thuế đạt trên 203 tỷ đồng.

Do đó, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu của VNG cũng giảm mạnh từ 9,3% xuống chỉ còn 3,6%.

Quy mô tiền mặt "phình to", xuất hiện nợ vay

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của VNG tăng thêm 19%, đạt hơn 9.377 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 950 tỷ đồng lên mức hơn 3.417 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.393 tỷ đồng, tăng 17%.

Như vậy, tiền mặt (bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn) của VNG đạt 5.811 tỷ, chiếm gần 62% tổng tài sản của VNG. Cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ này chỉ ở mức khoảng 57%.

VNG: Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu giảm mạnh về 3,6% - Ảnh 3.

Quy mô tiền mặt của VNG chiếm hơn 60% tổng tài sản. (Ảnh: VNG)

Tổng nợ phải trả của VNG tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức hơn 2.815 tỷ đồng tính tới cuối quý III. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn tăng gần 94%, đạt giá trị hơn 1.572 tỷ đồng.

Nợ vay gần 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chưa xuất hiện khoản mục này.

Huyền Anh
Tags: