Chính sách mới cần biết về bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực trong tháng 10/2022

05/10/2022 07:22 GMT+7
Các quy định về bảo hiểm, tiền lương luôn là vấn đề được người lao động và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Dưới đây là một số chính sách về bảo hiểm - tiền lương có hiệu lực trong tháng 10/2022.

Xếp lương với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ 6/10/2022, các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT.

Cụ thể, ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Chính sách mới cần biết về bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực trong tháng 10/2022 - Ảnh 1.

Chính sách mới cần biết về bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực trong tháng 10/2022

Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông

Từ ngày 10/10/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng cách xếp lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ 

Thông tư số 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.

Trong đó, trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp:

Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (Viên chức loại B).

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (Viên chức loại B).

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (Viên chức loại A1).

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (Viên chức loại A1).

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu tữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (Viên chức loại A1).

 Doanh nghiệp không còn được miễn đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tại Mục II Phần nội dung chính sách, Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021 được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% trong thời gian 12 tháng.

Nói cách khác, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, doanh nghiệp sẽ được miễn đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Sang đến tháng 10/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ hết hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp trước đó được miễn đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải tiếp tục đóng vào quỹ này với tỷ lệ là 1% quỹ tiền lương của những người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Giảng viên hướng sinh viên nghệ thuật tài năng được hưởng nhiều đãi ngộ

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 54/2022/TT-BTC quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện các mục tiêu của đề án này.

Theo điểm c khoản 5 Điều 5 Thông tư 54, ngân sách nhà nước sẽ được dành một phần để chi thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đáng chú ý phải kể việc chi thực hiện chính sách đãi ngộ đối với giảng viên, giáo viên, chuyên gia trong nước tham gia đào tạo tài năng. Những đãi ngộ gồm có:

- Thù lao cho giảng viên tham gia đào tạo (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc với chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo cùng chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc.

- Các giảng viên, giáo viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, có  số giờ giảng vượt định mức thì được thanh toán chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Ngay cả khi các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng đãi ngộ theo chế độ thù lao giảng viên.

- Chuyên gia, giảng viên, giáo viên sáng tác, biên kịch, xây dựng đề án tiết mục cho học sinh, sinh viên các lớp tài năng còn được hỗ trợ về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu cùng các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Thông tư 54/2022/TT-BTC chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2022.
An Vũ (Tổng hợp)