Chính thức: Hơn 4,3 tỷ USD tiền thuế, tiền thuê đất được giãn nộp trong năm 2023

15/04/2023 07:26 GMT+7
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023.

Gia hạn thời gian nộp thuế năm 2023 cho nhiều đối tượng

Theo ước tính của Bộ Tài chính trong dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, số tiền gia hạn thời gian nộp các loại thuế nêu trên là hơn 100.000 tỷ đồng (4,3 tỷ USD) cho doanh nghiệp, hộ sản xuất nhỏ lẻ. Biện pháp này được cho là sẽ giảm bớt khó khăn, giảm chi phí tạm thời cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn (khoảng 3 tháng).

Toàn bộ số tiền gia hạn trên sẽ được nộp sang kỳ tính thuế tiếp theo, trung bình từ 3-6 tháng và nộp hết trong tháng 12/2023.

Chính thức: Hơn 4,3 tỷ USD tiền thuế, tiền thuê đất sẽ được giãn nộp trong năm 2023 - Ảnh 1.

Chính phủ chính thức cho phép gia hạn thời gian nộp nhiều sắc thuế năm 2023 để hỗ trợ doanh nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, nhiều ngành lĩnh vực thuộc nông lâm thuỷ sản, xây dựng, vận tải kho bãi, thoát nước và xử lý nước thải… là đối tượng giảm thuế.

Theo quy định, đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I năm 2023; thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý II năm 2023; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2023, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2023.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong Nghị định 12/2023, Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023, theo đó hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Cũng tại Nghị định 12/2023, Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023. Nghị định 12/2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 14/4 đến hết 31/12/2023.

An Linh