Chủ tịch Đà Nẵng cấm cán bộ, công chức tổ chức du xuân, liên hoan, đi lễ hội...

02/02/2023 15:27 GMT+7
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu cán bộ công chức không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, không đi lễ hội trong giờ hành chính...

Ngày 2/2, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lưu ý, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên.

Ông Lê Trung Chinh đặc biệt lưu ý các đơn vị thuộc quyền về những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch Đà Nẵng cấm cán bộ, công chức tổ chức du xuân, liên hoan, đi lễ hội... - Ảnh 2.

Chủ tịch Đà Nẵng cấm cán bộ, công chức tổ chức du xuân, liên hoan, đi lễ hội...Ảnh: Đình Thiên

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Ngoài ra, ông Lê Trung Chinh yêu cầu, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời tham mưu các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chủ đề năm 2023 "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" của Chính phủ và chủ đề "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội" của thành phố; phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023.


Lam Hàn