Chủ tịch Hùng Vương Dương Ngọc Minh năm thứ 3 không nhận thù lao

06/02/2020 06:10 GMT+7
Chủ tịch Hùng Vương Dương Ngọc Minh năm thứ 3 không nhận thù lao
Năm 2020, các thành viên lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp thủy sản Hùng Vương bao gồm HĐQT và Ban kiểm soát tiếp tục không nhận thù lao.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hùng Vương, doanh nghiệp thủy sản gắn với biệt danh "vua cá" đặt mục tiêu doanh thu 12.524 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 790 tỷ đồng trong năm nay.

Mục tiêu doanh thu của Hùng Vương năm 2020 cao gấp 3 lần so với kết quả của năm tài chính vừa qua. Trong khi đó, kỳ vọng lợi nhuận 790 tỷ đồng là con số cao nhất từ khi doanh nghiệp hoạt động. Niên độ tài chính vừa qua, Hùng Vương thậm chí còn lỗ ròng hơn 1.100 tỷ đồng.

Chủ tịch Hùng Vương Dương Ngọc Minh năm thứ 3 không nhận thù lao - Ảnh 1.

Đồ họa: Việt Đức.

Đại hội cổ đông của Hùng Vương cũng dự kiến thông qua việc không chi trả cổ tức do công ty đang lỗ lũy kế.

HĐQT và Ban kiểm soát công ty sẽ không hưởng thù lao trong năm nay. Đây là năm thứ 3 liên tiếp từ 2018, các thành viên lãnh đạo chủ chốt của "vua cá" Hùng Vương, gồm chủ tịch Dương Ngọc Minh không nhận thù lao.

Ngoài ra, Đại hội cổ đông Hùng Vương cũng dự kiến thông qua việc công ty nông nghiệp Thadi nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hùng Vương mà không phải thực hiện chào mua công khai. Công ty cũng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận khả quan năm 2020 của 'vua cá' Hùng Vương được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn Ôtô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương.

Theo thỏa thuận được công bố, công ty con Thadi của Thaco sẽ đầu tư vào Hùng Vương với tỷ lệ 35% cổ phần và tham gia quản trị, cử đại diện giữ chức phó chủ tịch HĐQT, giám đốc tài chính, chuyên gia kỹ thuật và hỗ trợ bán hàng, đồng thời hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Thadi cũng sẽ đầu tư 65% vào liên doanh mới giữa Thadi và Hùng Vương trong mảng sản xuất heo giống (bố mẹ) với quy mô 45.000 con trong năm 2020. Tổng giá trị đầu tư là 2.000 tỷ đồng, được triển khai tại An Giang và Bình Định.

Chủ tịch Hùng Vương Dương Ngọc Minh lạc quan cho rằng kết quả kinh doanh niên độ 2019-2020 của doanh nghiệp sẽ khởi sắc hơn rất nhiều sau cái bắt tay với Thaco.

Gánh nặng nợ vay của bầu Đức thay đổi ra sao sau khi bắt tay Thaco?

Năm 2019, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lỗ hợp nhất hơn 1.600 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã giảm hơn 7.000 tỷ đồng nợ vay.

Việt Đức/Zing