Chứng khoán HSC: Dự báo thị trường tăng mạnh, trình kế hoạch lợi nhuận đột biến 1.203 tỷ đồng

19/04/2021 13:00 GMT+7
Chứng khoán HSC: Dự báo thị trường tăng mạnh, trình kế hoạch lợi nhuận đột biến 1.203 tỷ đồng
Ban điều hành của Chứng khoán HSC dự báo giá trị giao dịch bình quân ngày trong năm 2021 sẽ đạt mức 15.133 tỷ đồng/ngày, gấp hơn 2 lần so với trung bình năm 2020.

Ngày 22/04/2021 CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HoSe: HCM) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại TP. HCM.

"Thắt" room ngoại từ 100% xuống 49%

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thường niên năm nay là HSC sẽ tiến hành bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, đối với nội dung điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, HSC cho biết, theo Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, HSC có khả năng sẽ trở thành công ty chứng khoán nước ngoài vào những thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và phải hành xử như một nhà đầu tư nước ngoài. Hệ quả của việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính của HSC.

Cụ thể, khi HSC có tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 50% trở lên, HSC sẽ không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. HSC cũng sẽ bị giới hạn trong hoạt động đầu tư vào các ngành nghề, mã chứng khoán bị giới hạn sở hữu nước ngoài như: tự doanh, hoạt động tạo lập thị trường, hoạt động vay vốn ngắn hạn cho kinh doanh.

Thực tế, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HCM của nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ xoay quanh tỷ lệ 49% - 51%.

Do vậy, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của HSC hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi quy định pháp lý như đầu tư nước ngoài, HĐQT của HSC trình ĐHĐCĐ thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) tại HSC từ 100% vốn điều lệ xuống 49% vốn điều lệ.

Trình kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 82%

Ban điều hành HSC dự báo giá trị giao dịch bình quân ngày trên thị trường chứng khoán cơ sở năm 2021 sẽ đạt mức 15.133 tỷ đồng/ngày, gấp hơn 2 lần so với năm 2020; giao dịch khối nội tiếp tục chiếm ưu thế với 92% giá trị giao dịch. Tương tự thị trường phái sinh khối lượng giao dịch bình quân trong ngày đạt 182 ngàn hợp đồng, tăng khoảng 20% so với trung bình năm 2020.

Chứng khoán HSC: Dự báo thị trường tăng mạnh, trình kế hoạch lợi nhuận đột biến 1.203 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: HSC

 Trên cơ sở này, HSC trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 2 chỉ tiêu quản trọng doanh thu 2.668,6 tỷ đồng, tăng trưởng 68%; lợi nhuận trước thuế 1.203,3 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với thực hiện năm 2020.

Hoạt động môi giới vẫn đóng góp chính vào doanh thu của HSC 1.036 tỷ đồng, tỷ trọng khoảng 40%; lãi từ cho vay (margin) 973 tỷ đồng, hoạt động tự doanh 565 tỷ đồng… Ngoài ra, hoạt động tư vấn tài chính dự báo sẽ mang về cho HSC khoảng 80 tỷ đồng, tăng trưởng 112% so với năm 2020.

Giá trị sổ sách của HCM đến cuối năm 2021 dự tính sẽ đạt mức 15.184 đồng/cổ phiếu, tăng 4%. Theo HSC, ước tính quý I/2021, doanh thu của HSC đạt hơn 747 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 403 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng.

Q. Nguyễn