Chứng khoán Tiên Phong (TPS) báo lãi quý I tăng 28%, đạt hơn 93 tỷ đồng

25/04/2024 10:58 GMT+7
CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Chứng khoán TPS; HoSE: ORS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế tăng 28% lên 93,3 tỷ đồng. Với kết quả này, TPS thực hiện gần 26% kế hoạch lãi năm.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 31,4% xuống còn 479,5 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 2,4% xuống 287 tỷ đồng; doanh thu tư vấn tài chính cũng ghi nhận giảm tới 26% xuống còn hơn 7,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu tăng nhẹ 1,3%, từ 30,9 tỷ lên hơn 31,3 tỷ đồng; doanh thu môi giới ghi nhận tăng mạnh hơn 54% lên 13,1%. Đặc biệt, trong quý I, Chứng khoán TPS ghi nhận đạt 4,7 tỷ đồng lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) báo lãi quý I tăng 28%, đạt hơn 93 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 1,6 tỷ xuống còn hơn 820 triệu đồng. Theo thuyết minh báo cáo, khoản mục này giảm là do lãi tiền gửi không kỳ hạn của TPS trong quý giảm.

Điểm khởi sắc trong quý là TPS đều tiết giảm được các chi phí, chẳng hạn như: chi phí hoạt động giảm 43,8% xuống 247,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 4,9% xuống 115,8 tỷ đồng và chi phí quản lý công ty chứng khoán giảm 26,7% xuống còn 26,9 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán TPS ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 93,3 tỷ và 75,1 tỷ đồng; lần lượt tăng hơn 28% và 23% so với quý I/2023.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chứng khoán TPS thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 2.551 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 358 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện gần 19% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Chứng khoán TPS tăng 49,2% so với đầu năm, đạt 10.340 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả là 6.723 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn có 3.723 tỷ đồng (chiếm tới 55% tổng nợ), nợ dài hạn có 3.000 tỷ đồng. Cũng trong quý I/2024, TPS đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Cũng trong Đại hội, Chứng khoán TPS trình phương án triển khai thêm các đợt phát hành cổ phiếu trong năm để tăng vốn lên 5.608 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty chia cổ tức tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành 36 triệu cổ phiếu; phát hành ESOP 14 triệu cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu 201,2 triệu đơn vị. Các đợt phát hành sẽ được thực hiện trong năm 2024 đến quý II/2025. Giá chào bán ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu và chào bán cho cổ đông không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, TPS cũng sẽ phát hành/chào bán trái phiếu với tổng hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh như tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán…

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 25/4, giá cổ phiếu ORS hiện đang đứng ở mức tham chiếu 14.650 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục