HoSE thông báo kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống giao dịch

22/04/2024 06:30 GMT+7
Ngày 21/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) đã có thông báo gửi các công ty chứng khoán về kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch chuẩn bị cho triển khai chính thức.

Theo thông báo, trong ngày 24 - 25/4, các công ty chứng khoán kiểm tra kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 26/4, dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của HoSE. Do đó, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover test).

Trong 3 ngày từ ngày 27 - 29/4, HoSE sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Vì vậy, các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Ngày 30/4, các công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover Test). Theo đó, ngày giao dịch trên hệ thống là ngày 2/5/2024. Dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày 26/4/2024. Các công ty chứng khoán cần kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của HoSE như ngày giao dịch bình thường.

HoSE cũng nhấn mạnh, các công ty chứng khoán tuyệt đối không dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế.

HoSE thông báo kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống giao dịch- Ảnh 1.

Thông báo của HoSE.

Tới cuối ngày 30/4, dựa vào kết quả kiểm thử Cutover Test, HoSE sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. "Trong trường hợp không triển khai chính thức, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị hệ thống để tiếp tục giao dịch trên hệ thống giao dịch hiện tại", trích thông báo của HoSE.

Nếu kiểm thử thành công, dự kiến ngày 2/5, HoSE sẽ triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới.

Do vậy, HoSE đề nghị các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện chuyển đổi hệ thống và báo cáo HoSE ngay nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

PV
Cùng chuyên mục