Chứng khoán SHS báo lãi quý I gấp 8 lần

22/04/2024 12:59 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) báo lãi trước thuế đạt gần 444 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt hơn 356 tỷ đồng, đều gấp gần 8 lần mức lãi cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Chứng khoán SHS doanh thu hoạt động giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 565 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm hơn 26%, từ 501 tỷ xuống còn hơn 368 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quý I không ghi nhận lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong khi cùng kỳ mang về 6,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận tăng 6,5% lên hơn 120 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký chứng khoán và doanh thu tư vấn tài chính biến động nhẹ.

Chứng khoán SHS

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong kỳ, chi phí hoạt động được tiết giảm mạnh, từ hơn 573 tỷ xuống còn hơn 74 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm gần nửa từ 22 tỷ xuống còn 11,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng nhẹ, từ 32 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán SHS báo lãi trước thuế đạt gần 444 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt hơn 356 tỷ đồng, đều gấp gần 8 lần mức lãi cùng kỳ.

Năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.844 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, Chứng khoán SHS đã thực hiện gần 43% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của SHS ở mức gần 12.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản mục lớn nhất là các tài sản tài chính FVTPL với 5.333 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng sau 3 tháng. Các khoản cho vay cũng chiếm tỷ trọng lớn với 4.429 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng; trong đó cho vay margin 4.175 tỷ đồng.

Chứng khoán SHS

Danh mục FVTPL của SHS gồm hơn 2.900 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết (đang tạm lãi hơn 400 tỷ đồng). Chiếm tỷ trọng lớn nhất là VPB, MWG và FRT. Trong khi mã cổ phiếu VPB hiện đang tạm lỗ hơn 43 tỷ thì mã cổ phiếu FRT đang là khoản sinh lời tốt cho SHS, lãi hơn 241 tỷ đồng; MWG cũng tạm lãi hơn 17 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/4, giá cổ phiếu SHS hiện đang đứng ở mức tham chiếu 17.400 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục