Chứng khoán VIX: Chốt quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

19/05/2023 14:17 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) mới đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và chốt danh sách thưởng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 29,1 triệu cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/5, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/5. 

Cũng tại ngày đó, Chứng khoán VIX cũng sẽ chốt danh sách thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận 10 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 58,2 triệu cổ phiếu.

Như vậy, tổng tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức là 15%. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng thêm hơn 873 tỷ đồng, từ 5.821 tỷ đồng lên 6.694 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 272 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm hơn 26 lần, từ hơn 268 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 10 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty mới chỉ thực hiện được 1,8% kế hoạch lợi nhuận năm.


Phương Thảo