Chuỗi Long Châu đang phát triển mạnh, vì đâu FPT Retail (FRT) báo lỗ hơn 225 tỷ đồng trong 9 tháng 2023 ?

02/11/2023 08:23 GMT+7
Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Retail báo lỗ trước thuế gần 197 tỷ đồng, lỗ sau thuế 225,7 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, FPT Retail lãi 368,8 tỷ đồng trước thuế và thu về 301,4 tỷ đồng sau thuế.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) mới đây công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 7% lên 8.265,6 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên 6.864,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý này ở mức 21,3 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng nhẹ 3% lên 65,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 62,8 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 19% lên 1.029,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41% lên 296,7 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, FPT Retail báo lãi trước thuế 1,3 tỷ đồng, giảm 99% so với quý III/2022. Sau thuế, FPT Retail báo lỗ 13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 85,3 tỷ đồng.

FRT cho biết, trong quý III, công ty con của FRT là CTCP Dược phẩm Long Châu mở mới 584 cửa hàng so với cuối quý III/2022, có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu hợp nhất toàn công ty. Tuy nhiên, Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nên chưa đóng góp nhiều về mặt lợi nhuận. Do đó, xét trên góc độ hợp nhất, lợi nhuận sau thuế báo lỗ do ảnh hưởng bởi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng.

Tại Báo cáo tài chính riêng quý III/2023, FRT ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.103,7 tỷ đồng, giảm 20,8% so với cùng kỳ và báo lỗ sau thuế 68,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 báo lãi 81,7 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh tại BCTC riêng, FRT cho biết, do ảnh hưởng kéo dài từ các yếu tố bất lợi của thị trường chung từ đầu năm, người tiêu dùng vẫn thận trọng trong chi tiêu, thắt chặt tiêu dùng đối với các mặt hàng không thiết yếu và giá trị cao như điện thoại, laptop,... khiến doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ vẫn diễn ra mạnh trên thị trường, dẫn đến lợi nhuận không đạt kỳ vọng. Dù vậy, mức lỗ này đã cải thiện đáng kể so với quý liền kề.


Vì đâu FPT Retail (FRT) báo 9 tháng lỗ hơn 225 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023.

9 tháng đầu năm 2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 23.253,2 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đạt 47,3 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Retail báo lỗ trước thuế gần 197 tỷ đồng, lỗ sau thuế 225,7 tỷ đồng. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2022, FPT Retail lãi 368,8 tỷ đồng tước thuế và thu về 301,4 tỷ đồng sau thuế.

ĐHĐCĐ FPT Retail năm 2023 thông qua kế hoạch đạt 240 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay. Như vậy, FPT Retail còn cách mục tiêu lợi nhuận rất xa.

Tại ngày 30/9/2023, FPT Retail ghi nhận tổng tài sản ở mức 11.720 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 1.578,3 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 12% lên 7.290 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của FPT Retail là 9.924,7 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ở mức 5.646,3 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm (toàn bộ là vay nợ ngắn hạn).

Khánh Ly
Cùng chuyên mục