Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Lãi quý III đi ngang, vay nợ tăng mạnh

31/10/2023 15:51 GMT+7
Hết quý III, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi trước thuế 248,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 203,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 4% so với cùng kỳ năm 2022.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HoSE: SIP) mới đây công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.705 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 12% lên 1.487,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 39% còn 53,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 62% lên 20,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận ở mức 11 tỷ đồng, tăng 34%. Chi phí bán hàng là 3,5 tỷ đồng, đi ngang so với kỳ trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10% còn 20,5 tỷ đồng.

Hết quý III, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi trước thuế 248,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 203,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Lãi quý III đi ngang, vay nợ tăng mạnh - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.762,9 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Doanh thu tài chính 9 tháng tăng 5% lên gần 300 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi trước thuế 854,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Sau thuế, Đầu tư Sài Gòn VRG thu về 663,5 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận tổng tài sản ở mức 20.333,2 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 14% còn 3.614,7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17% lên 4.326,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 5% lên 453,8 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Đầu tư Sài Gòn VRG có khoản 276,6 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến chi phí phát triển các dự án như: Khu Dân cư Thuận Lợi (90,7 tỷ đồng), Khu tái định cư Bến Sắn (83,1 tỷ đồng), …

Tổng nợ phải trả của Đầu tư Sài Gòn VRG tại ngày cuối quý III là 16.459,6 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vay nợ ghi nhận 1.263,4 tỷ đồng, tăng 83% so với đầu năm, bao gồm một số khoản vay lớn như: Vay ngắn hạn Ngân hàng Vietcombank (707,7 tỷ đồng), vay ngắn hạn Ngân hàng Vietinbank (434,4 tỷ đồng), …

Kết thúc phiên ngày 31/10, cổ phiếu SIP giảm 1,5% còn 51.000 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục