Chuyển động Đông Bắc

Các dự án giao thông ở Vân Đồn bị thúc tiến độ GPMB

Các dự án giao thông ở Vân Đồn bị thúc tiến độ GPMB

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu trong tháng 4/2020 hoàn thành dứt điểm công tác GPMB tại các dự án giao thông trọng điểm tại Vân Đồn , đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình còn lại.