Chuyển động Đông Bắc

Phú Thọ: Gần 1.000 tỷ đồng dự trữ hàng hóa, cung ứng thị trường Tết

Phú Thọ: Gần 1.000 tỷ đồng dự trữ hàng hóa, cung ứng thị trường Tết

Hiện các doanh nghiệp và 13 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị lượng hàng hóa dự trữ, cung ứng thị trường Tết Nguyên đán 2023 với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.