Chuyển động Đông Bắc

Lạng Sơn: Kiểm soát chặt thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19

Lạng Sơn: Kiểm soát chặt thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn từ các nước đang có dịch Covid- 19, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.