Chuyển động Đông Bắc

Khôi phục thông quan XNK hàng hóa qua 3 cửa khẩu phụ của Lạng Sơn

Khôi phục thông quan XNK hàng hóa qua 3 cửa khẩu phụ của Lạng Sơn

Vừa qua, tại cuộc hội đàm diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) thông báo sẽ khôi phục thông quan XNK hàng hóa qua 3 cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái bắt đầu từ ngày 1/7.