Chuyển động mới đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh

31/08/2021 07:00 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi tới các Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT,... UBND tỉnh Nghệ An về việc phát triển TP.Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại báo cáo số 382/BC- UBND ngay 14/7/2021 về đề án phát triển TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và ý kiến của các Bộ ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành xem xét thẩm định đề án.

Theo đó, về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh theo quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội Vụ khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua để làm căn cứ pháp lý.

Cân đối vốn đầu tư xậy dựng các dự án tại sân bay quốc tế Vinh - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Vinh. Ảnh:

Đồng thời, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Xây Dựng và các cơ quan liên quan xây dựng và thẩm định đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về đầu tư các dự án trọng điểm tại quyết định số 827/QĐ-TTG ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An căn cứ số vốn được giao rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm theo quy định của Luật Đầu tư công và nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh Nghệ An, gửi Bộ KH&ĐT tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, bổ sung các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.Vinh vào quy hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Nghệ An trong quá trình xây dựng lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng trong quý IV/2021.

Về vốn đầu tư xậy dựng các dự án tại sân bay quốc tế Vinh, Bộ GTVT, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xem xét về khả năng cân đối vốn và hiệu quả đầu tư đối với sân bay Vinh theo quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả đầu tư và phát triển của thị trường...

Theo các quyết định đã được phê duyêt, cảng hàng không Vinh là Cảng hàng không quốc tế cấp 4E, có công suất thiết kế dự kiến đến năm 2030 là 8 triệu hành khách/năm.

Sản lượng khai thác trong năm 2020 là 2,050 triệu hành khách. Khai thác 8 lần chuyến bay quốc tế VII-TPE-VII với sản lượng 634 lượt hành khách quốc tế. Trong năm có 13.702 chuyến bay đi/đến.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, thời gian qua, cảng đang triển khai các dự án nâng cấp mở rộng. Đến nay, đã hoàn thành Dự án lắp đặt cầu ống lồng dẫn khách để tăng tiện ích và nâng cao công suất khai thác thực tế cho nhà ga hiện hữu (tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng).

Hiện đang triển khai Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2, công suất thiết kế 5/triệu hành khách/năm; Dự án xây dựng sân đỗ máy bay trước Nhà ga T2: Tổng mức đầu tư khoảng 1.001 tỷ đồng và Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay có tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng.

Thế Anh