Coma 18 thông qua hợp tác đầu tư Dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương

13/05/2021 10:27 GMT+7
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Coma 18 (HOSE: CIG) đã thông qua có Nghị quyết thông qua phiên họp HĐQT ngày 12/5/2021.

Trong đó,  Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành" tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Việt, xã Cổ Dũng (Kim Thành, Hải Dương).

Đồng thời, CIG quyết định thành lập Ban quản lý Dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương.

Trước đó, tháng 3/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Hưng và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Coma 18 thành lập Ban quản lý Dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương - Ảnh 1.

Nguồn: CIG

Dự án có quy mô sử dụng đất 164,98 ha, trong đó giai đoạn 1 là 65 ha và giai đoạn 2 là 99,98 ha. Nhà đầu tư là công ty cổ phần COMA 18.

Dự án khu công nghiệp Kim Thành có tổng vốn đầu tư 1.160,72 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 174,11 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (15/3/2021).

Trong một diễn biến khác liên quan đến CIG, báo cáo tài chính quý I/2021 của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 736 triệu đồng, lãi sau thuế 84 triệu đồng. Mức lãi này thấp hơn 4,4 lần so với quý I/2020.

Tại ngày 31/3/2021, Tổng tài sản của Coma 18 đạt 688 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đường tiền 2,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 384 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 111 tỷ đồng. Các chỉ số biến động không nhiều so với 1 năm trước đó.

Coma 18 có 533 tỷ đồng nợ phải trả. Chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn.


Quang Dân