Công ty VINA2 (VC2): Năm 2021 lợi nhuận và vay nợ ngắn hạn đua nhau tăng vọt

06/03/2022 08:58 GMT+7
Năm 2021, VC2 ghi nhận tăng trưởng, nhưng các khoản nợ của VC2 lại "phình to" hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó vay nợ ngắn hạn tăng hơn 70%.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 (HNX: VC2) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, ghi nhận trước thuế 106 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù, năm 2021 ghi nhận tăng trưởng, nhưng các khoản nợ của VC2 lại "phình to" hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do vay nợ ngắn hạn tăng mạnh. Tính đến ngày 31/12/2021, nợ phải trả của VC2 là 1.505 tỷ đồng tăng 146 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Các khoản nợ phải trả của VC2 chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn ghi nhận 1.489 tỷ đồng, trong đó, phải trả người bán hàng ngắn hạn 325 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 110 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 630 tỷ đồng (tăng hơn 70%); Nợ dài hạn là 15 tỷ đồng.

Công ty VINA2 (HNX: VC2) ghi nhận nợ phải trả cao hơn 2 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất của VINA2. Ảnh: Chụp màn hình

Báo cáo tài chính hợp nhất của VC2 cho thấy, đến cuối năm 2021, tài sản ngắn hạn của VC2 đạt 1.694 tỷ đồng tăng 247 tỷ đồng so với năm 2020 là 1.447 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương tiền đạt 113 tỷ đồng, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 127 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.179 tỷ đồng; Hàng tồn kho ghi nhận 271 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn khác đạt 2.306 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Tài sản dài hạn của VC2 đạt 488 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, tài sản cố định là 77 tỷ đồng; Đầu tư bất động sản 135 tỷ đồng; Đầu tư tài chính dài hạn 266 tỷ đồng; tài sản dài hạn khách là 8 tỷ.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của VC2 ghi nhận đạt 2.182 tỷ đồng, tăng 511 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 (HNX: VC2) tiền thân là Công ty CP Xây dựng số 2 (Vinaconex2). sau khi Tổng công ty Vinaconex thoát hết vốn tại doanh nghiệp này, đến đầu tháng 4/2020, CTCP Xây dựng số 2 (Vinaconex2) đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Đồng thời, VINA2 đã thay đổi toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, logo với mục tiêu tái cấu trúc mạnh mẽ… sau khi Tổng Công ty Vinaconex thoái toàn bộ vốn tại VINA2.

Thế Anh