Công viên nước Đầm Sen (DSN) lãi khoảng 370 triệu đồng/ngày trong 6 tháng 2023

26/07/2023 14:54 GMT+7
Trong quý II/2023, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 97,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng - gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo tài chính quý II/2023, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ từ 98,4 tỷ xuống còn hơn 97,6 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng gần như đi ngang nên lợi nhuận gộp giảm từ 67 tỷ xuống còn hơn 66 tỷ đồng.

Công viên nước Đầm Sen (DSN) lãi khoảng 370 triệu đồng mỗi ngày trong 6 tháng 2023 - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng mạnh hơn 206% so với cùng kỳ năm trước, từ 1,5 tỷ lên hơn 4,6 tỷ đồng. Lý giải về sự chênh lệnh này là do trong quý II này, DSN ghi nhận lãi hơn 3,4 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng chứng khoán trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này. Lãi tiền gửi ngân hàng cũng tăng 16,7% lên hơn 2,1 tỷ đồng.

Công viên nước Đầm Sen (DSN) lãi khoảng 370 triệu đồng mỗi ngày trong 6 tháng 2023 - Ảnh 2.

Doanh thu hoạt động tài chính

Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng phát sinh khoản hơn 933 triệu đồng từ việc chuyển nhượng chứng khoán nêu trên. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 10,4 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, DSN bao lãu sau thuế gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 47,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, DSN ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 151,6 tỷ đồng, tăng 18,3% so với 6 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 67,1 tỷ đồng, như vậy, DSN báo lãi tới hơn 370 triệu đồng mỗi ngày khi tính tới 30/6/2023. So với kế hoạch kinh doanh đã được công ty thông qua, DSN đã thực hiện tới 72% kế hoạch doanh thu.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DSN ghi nhận đạt gần 340 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, DSN có hơn 229 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; hơn 82,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; còn lại đến từ các khoản mục khác.

Bên kia bảng cân đối, DSN có hơn 68,4 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó có tới hơn 67 tỷ đồng nợ ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 26/7, giá cổ phiếu DSN tăng 1,31% lên mức 54.100 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục