Container Việt Nam (VSC): Phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021

24/06/2022 07:08 GMT+7
Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2021 với tỷ lệ 10%

Ngày 22/06/2022, Công ty cổ phần Container Việt Nam (HoSE: VSC) phát đi thông báo về việc sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 10:1 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng hơn 110 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 1.102 tỷ đồng lên 1.212 tỷ đồng.

Mức cổ tức năm 2021 đã được cổ đông thông qua gồm 5% tiền mặt trên vốn điều lệ cũ (551 tỷ đồng) - Công ty đã chi trả từ tháng 11/2021; và 10% cổ phiếu theo vốn điều lệ hiện tại (1.102 tỷ đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng được thông báo là ngày 30/06, ngày đăng ký không hưởng quyền 29/06/2022.

VSC lên kế hoạch cổ tức 2022 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ

Container Việt Nam: Phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của VSC năm 2021

Năm 2021, VSC mang về mức doanh thu cho hoạt động tài chính là 13 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 1.892 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất là 413,8 tỷ đồng và Lãi cơ bản trên cổ phiếu 5.733 đồng.

Về năm 2022, kết quả kinh doanh, Quý I/2022, VSC ghi nhận doanh thu thuần 496,3 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm năm 2021 do doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ tăng 7,8%. Doanh thu tài chính của công ty đạt 8 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước do lãi tiền gửi và lãi vay tăng. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 21,3% và 29,5% trong khi chi phí tài chính lại giảm 68%.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa qua, VSC thống nhất đưa ra tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 20% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/06, cổ phiếu VSC đang giao dịch ở mức 45.300 đồng, tăng 2.850 đồng so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 6,71%)

Phương Thảo