Coteccons muốn bãi nhiệm người của Kusto trong Ban kiểm soát

17/06/2020 06:41 GMT+7
Ông Luis Fernando Garcia Argaz, Trưởng ban kiểm soát Coteccons là nhân sự có liên quan đến cổ đông Kusto.

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, HĐQT của công ty này cho biết sẽ miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát không có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên.

Hai thành viên này bao gồm ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam.

Cụ thể, theo HĐQT, ông Luis Fernando Garcia Agraz không phải là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Nam bị miễn nhiệm do vẫn giữ các chức vụ quản lý công ty trước và trong thời gian làm thành viên Ban kiểm soát (BKS), không phù hợp với quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Coteccons muốn bãi nhiệm người của Kusto trong Ban kiểm soát - Ảnh 1.

Ông Luis Fernando Garcia Agraz, Trưởng BKS Coteccons là nhân sự có liên quan tới cổ đông Kusto. Ảnh: Twitter.

Đồng thời, HĐQT cũng sẽ cho bầu 2 thành viên mới của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để thay thế 2 vị này.

Mới đây, ông Luis Fernando Garcia Agraz với danh nghĩa là Trưởng BKS Coteccons đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nội dung khẳng định Ban điều hành đã không thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin đối với phần báo cáo của BKS một cách trung thực chính xác trong các Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo thường niên 2019.

Cụ thể, BKS nhà thầu xây dựng này cho rằng phần báo cáo của ban trong Báo cáo quản trị công bố ngày 30/1 đã bị chỉnh sửa, cắt bỏ, thậm chí là trái ngược với báo cáo gốc.

Được biết, ông Luis Fernando Garcia Agraz ngoài việc là Trưởng BKS tại Coteccons còn là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Kusto Management Việt Nam từ năm 2014. Ông đảm nhiệm vai trò Trưởng BKS Coteccons từ tháng 6/2017 và nhiệm kỳ đến năm 2022.

Trước đó, liên tiếp 2 cổ đông nước ngoài tại Coteccons là Kusto (17,55% vốn) và The8th Pte. Ltd (10,82% vốn) đã có yêu cầu bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Sỹ Công (Tổng giám đốc).

Mới đây, Quỹ đầu tư PXP Vietnam Emerging Equity Fund (PXP VEEF) sở hữu 1,16% cổ phần Coteccons cũng ra thông báo ủng hộ 2 cổ đông nước ngoài nói trên.

Ban lãnh đạo hiện tại của doanh nghiệp xây dựng này cũng 2 lần phát đi thông báo phản hồi thông tin do phía cổ đông lớn cung cấp và cho rằng nhóm nhà đầu tư này đang có tham vọng thâu tóm doanh nghiệp.

Việt Đức/Zing
Cùng chuyên mục