Đà Nẵng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

09/02/2023 17:55 GMT+7
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19.

Ngày 9/2, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND thành phố vừa ký ban hành công văn về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19, theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ và Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết và Quyết định trên để triển khai thực hiện theo quy định, đúng thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Đà Nẵng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Lam Hàn

Theo Điều 3 của Quyết định 01/2023/QĐ-TTg, mức giảm là 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 cho người thuê đất, thuê mặt nước trong diện được giảm (mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên cơ sở số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật).

Trong đó, số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có) sẽ không được giảm theo quy định. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.


Lam Hàn
Cùng chuyên mục