Đà Nẵng: Tình hình lao động, việc làm sau những tháng đại dịch hoành hành?

11/10/2021 09:19 GMT+7
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Trước tình hình trên, nhiều lao động rơi vào tình trạng giảm giờ làm, giảm thu nhập; không có việc làm, không có thu nhập.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại TP. Đà Nẵng ảnh hưởng đến đời sống người dân, người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tình hình lao động, việc làm và đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều chỉ tiêu về lao động, việc làm của thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều lao động rơi vào tình trạng giảm giờ làm, giảm thu nhập, không có việc làm, không có thu nhập. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch, khách sạn tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm cho phần lớn lao động trong lĩnh vực này bị ngừng việc, mất việc làm.... khiến cho nhiều người buộc phải trở thành lao động có việc làm phi chính thức, không ổn định, thiếu bền vững.

Đà Nẵng: Tình hình lao động, việc làm sau những tháng đại dịch hoành hành? - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, đến nay, đã có hơn 295/310 doanh nghiệp lữ hành, 16 khu điểm du lịch, 931/1.231 cơ sở lưu trú, khách sạn, 330/350 đơn vị xe vận chuyển, 19 đơn vị vận chuyển du lịch đường thủy tạm ngừng hoạt động. Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động là 12.029 người, chấm dứt hợp động là 26.614 người.

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, tính đến ngày 31/8/2021, toàn thành phố có 11.892 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 12.694 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trước tình hình nêu trên, thành phố đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố là 76,738 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tình hình lao động, việc làm sau những tháng đại dịch hoành hành? - Ảnh 2.

Nhiều lao động rơi vào tình trạng giảm giờ làm, giảm thu nhập; không có việc làm, không có thu nhập do đại dịch Covid-19.

Trong đó, đối với chính sách hỗ trợ riêng của thành phố với đối tượng người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thực hiện chi trả hỗ trợ 53.593 người, đạt 100% .Hỗ trợ người lao động tự do đến ngày 14/9/2021, là 12.527 người, các quận, huyện đã chi hỗ trợ 11.275 người.

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 1.798 lao động đạt 95,4%. Hỗ trợ ngừng việc cho 63 lao động, hỗ trợ chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 78 người lao động. Còn đối tượng hướng dẫn viên du lịch, TP. Đà Nẵng hỗ trợ cho 1.342 người, với số tiền 4,979 tỷ đồng, đối tượng hộ kinh doanh hỗ trợ cho 167 hộ....

Ngoài ra, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng cũng thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 137.013 người. Thực hiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 11 đơn vị, với 1.091 người.


Đông Phong