Đất Xanh Services (DXS) dự trình mục tiêu lãi giảm mạnh cho năm 2023, không chia cổ tức năm 2022

26/03/2023 07:38 GMT+7
Đất Xanh Services (DXS) dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2022.

Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, HoSE: DXS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. DXS dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 16/4/2023 tại TP.HCM

Năm 2023, Đất Xanh Services đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế cổ đồng công ty mẹ giảm tới 62,5% về còn 126 tỷ đồng.

Theo tờ trình, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị DXS đề xuất ĐHĐCĐ giao cho ban quản trị công ty quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại).

Đất Xanh Services (DXS) đặt mục tiêu lãi giảm mạnh cho năm 2023, không chia cổ tức năm 2022 - Ảnh 1.

Kế hoạc kinh doanh năm 2023 của DXS

Cho các bên có liên quan của công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính soát xét hợp nhất gần nhất của DXS.

Về chia cổ tức, công ty dự trình không chia cổ tức năm 2022, năm 2023 dự kiến chia tỷ lệ 10%.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự phóng, lợi nhuận ròng năm 2023 của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services - Mã: DXS) đạt 276 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái), chủ yếu do dự báo doanh thu và biên lợi nhuận thấp hơn.

Mặc dù vậy, nhóm phân tích kỳ vọng doanh thu có thể được bù đắp một phần nhờ giảm chi phí bán hàng và hành chính do doanh nghiệp này gần đây đã giảm khoảng 3.000 nhân viên bán hàng (khoảng 30% lực lượng lao động của công ty).

VCSC dự báo doanh thu DXS sẽ tiếp tục thấp trong 6 tháng đầu năm 2023 và phục hồi nhẹ trong nửa cuối năm 2023. Lợi nhuận ròng giai đoạn 2024-2027 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh do kỳ vọng vị thế dẫn đầu thị trường của DXS sẽ hỗ trợ sự phục hồi khi lượng giao dịch bất động sản tăng lên.

Công ty chứng khoán này cho biết, tính đến cuối năm 2022, tiền gửi của DXS tại các dự án phân phối bất động sản đã giảm 26% so với cùng kỳ xuống còn 4.300 tỷ đồng, cho thấy khả năng bán hàng thấp trong năm 2023.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng cho biết có kế hoạch tập trung nhiều hơn vào mảng môi giới truyền thống vốn có biên lợi nhuận thấp nhưng an toàn hơn trong năm 2023 trước những thách thức trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng dài hạn và triển vọng phục hồi vào năm 2024 của công ty vẫn được đánh giá tích cực.

Trong năm 2022, tồn kho của DXS đã tăng 110% so với cùng kỳ lên 4.200 tỷ đồng, phần lớn đến từ các dự án bất động sản gắn với đất tại Phú Yên, Quảng Nam và Đà Nẵng. Sự gia tăng này chủ yếu được tài trợ bởi tổng nợ tăng 105% so với cùng kỳ, đạt 2.300 tỷ đồng, khiến tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu năm 2022 của DXS đạt 20% so với - 8,5% vào cuối năm 2021.

Theo Dat Xanh Service, hầu hết các dự án này đều đã hoàn thiện thủ tục pháp lý và dự kiến bàn giao từ năm 2023.


An Vũ