Đầu tư Hải Phát (HPX) 'hứa' nộp Báo cáo tài chính trước ngày 31/8 sau khi bị Sở nhắc nhở 2 lần

10/08/2023 11:15 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn nhắc nhở lần 2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) về việc chưa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023. Ngoài ra, bctc 2022, bctc quý I/2023 cũng chưa được Công ty công bố.

Ngay sau khi nhận được công văn nhắc sở của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Đầu tư Hải Phát có đưa ra văn bản về việc giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị xử lý vi phạm và giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin về BCTC 2022, quý I và quý II/2023.

Đầu tư Hải Phát cho biết: ngày 4/3 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 bất thành để thay đổi đơn vị kiểm toán và tới ngày 31/3 thì Công ty mới tổ chức thành công Đại hội bất thường để thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán.

Hiện tại, Đầu tư Hải Phát đang làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam để ban hành và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, thời gian dự kiến trước ngày 31/8/2023.

Đối với Báo cáo tài chính quý I và quý II/2023, vì do chưa có báo cáo tài chính kiểm toán 2022 nên chưa thể phát hành báo cáo 2 quý này đúng thời gian quy định (do chưa có số liệu chính xác cuối năm 2022 và đầu năm 2023). Chính vì vậy, Đầu tư Hải Phát sẽ phát hành báo cáo 2 quý ngay sau khi BCTC kiểm toán 2022 được công bố.

Được biết, cổ phiếu HPX đã bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5/2023. Cổ phiếu chỉ được giao dịch ở các phiên chiều vì lý do đã được Sở nêu trên.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX sáng ngày 10/8 đang đứng ở mức tham chiếu 5.760 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục