Đầu tư LDG (LDG): 6 tháng mới thực hiện được 4,5% kế hoạch năm

01/08/2022 09:49 GMT+7
Kết quả quý II/2022, Đầu tư LDG (LDG) báo lãi 7,7 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến.

Công ty CP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu đạt 57,8 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá vốn bán hàng giảm sâu 85% xuống 6,6 tỷ đồng, tuy nhiên do doanh thu giảm mạnh nên lợi nhuận gộp cũng giảm 85,6% xuống 6,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 195% lên hơn 63 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 180% lên 32,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 29 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 3,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 21,5 tỷ đồng, cùng giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận khác lỗ 1,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 888 triệu đồng.

Đầu tư LDG (LDG): 6 tháng mới thực hiện được 4,5% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính quý II/2022 của LDG

Kết thúc quý II/2022, Đầu tư LDG báo lãi 7,7 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý II chủ yếu do ghi nhận lãi phạt chậm thanh toán 62,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LDG ghi nhận doanh thu đạt 222,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi sau thuế đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 56% so với bán niên năm 2021.

Năm 2022, LDG đặt kế hoạch doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 9,5% doanh thu và 4,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản LDG tăng 10% lên 7.837,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm 70% tài sản với 5.493 tỷ đồng (tăng 9% so với đầu năm); hàng tồn kho giảm nhẹ từ 1.296 tỷ đồng xuống 1.252 tỷ đồng.

Về nguôn vốn, nợ phải trả tăng 19% lên 4.534 tỷ đồng; trong đó tổng vay nợ tăng 8% so với đầu năm đạt 1.373,5 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác tăng 9% lên 964 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 7% xuống 483 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu LDG giảm 140 đồng về 9.420 đồng/cổ phiếu.

O.L