Đề xuất giảm 100% lệ phí ra, vào cảng đường thuỷ nội địa

01/07/2022 17:37 GMT+7
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khi giá xăng dầu tăng cao, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất Bộ GTVT giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Thu không đủ chi hoạt động

Hiện, phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa hiện nay được quy định tại Thông tư 248/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa, bao gồm phí trọng tải, lệ phí vào, rời cảng bến thủy nội địa và phí trình báo đường thủy nội địa.

Mức thu phí, lệ phí tại thông tư này tương đương với mức thu được áp dụng từ năm 2008, được quy định tại Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008.

Đề xuất 100% lệ phí ra, vào cảng đường thuỷ nội địa - Ảnh 1.

Hệ thống đường thuỷ nội địa đang được khai thác. Ảnh: Cục ĐTNĐ

Năm 2022, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được giao thu phí, lệ phí 101 tỷ đồng. Trong đó, thu phí cảng vụ 86 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 18 tỷ, gồm 9 tỷ nộp 10% theo Thông tư 248/2016/TT-BTC, 9 tỷ nộp tiết kiệm chi thường xuyên theo điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021, bằng 100% số phải nộp theo chế độ; Được để lại chi 68 tỷ đồng.

Thu phí đảm bảo hàng hải 4 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 4 tỷ, không để lại chi. Thu lệ phí ra, vào cảng, bến 11 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 11 tỷ, không để lại chi.

Các cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thuỷ nội địa đều là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, được ngân sách nhà nước cấp bù do số thu phí được để lại không đủ chi hoạt động (số cấp bù từ ngân sách Nhà nước năm 2022 đối với các cảng vụ thuộc Cục là 57 tỷ đồng).

Theo lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, đối với phần thu, chi phí, lệ phí giao cho Cục triển khai trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền cho địa phương trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Quảng Ninh thì chỉ được tính tối đa bằng số thu phí được để lại sau khi trừ số tiết kiệm chi theo Quyết định của Thủ tướng.

Giảm 100% lệ phí ra, vào cảng đường thuỷ nội địa

Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp do giá xăng dầu tăng cao, đồng thời đảm bảo cơ cấu thu, chi ngân sách Nhà nước từ nguồn thu phí được để lại và từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp bù chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị cảng vụ.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất phương án giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT đường thủy nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.

Đối với phí trình báo đường thủy nội địa, hiện nay, các đơn vị cảng vụ đã thực hiện giảm 50% mức thu phí trình báo đường thủy nội địa đến 30/6/2022 theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC. Vì vậy, Cục Đường thủy nội địa VN kiến nghị tiếp tục thực hiện quy định này cho 6 tháng cuối năm 2022.

Thế Anh