ĐHĐCĐ Nhiệt điện Bà Rịa: Kế hoạch lợi nhuận giảm 46%, chốt chia cổ tức 2021 tỷ lệ 15%

03/06/2022 14:19 GMT+7
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho biết: Sản lượng điện sản xuất năm 2021 là 672.822.411 kWh vượt 58,31% kế hoạch năm, tăng 142,74% so với năm 2020. Bên cạnh đó, Kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 425,00 triệu kWh, tương ứng điện giao là 413,36 triệu kWh.

Ngày 31/05/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã:BTP) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó là các nội dung quan trọng được trình lên tại đại hội đều được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nhiệt điện Bà Rịa sẽ chia cổ tức 2021 lên tới 15%

Cụ thể, trong năm 2021, Nhiệt điện Bà Rịa mang về mức doanh thu khủng lên tới hơn 1.334 tỷ đồng, thực hiện được 150,4% so với kế hoạch dự kiến. Đi cùng với đó là lợi nhuận sau thuế cũng thực hiện được 157,21% so với kế hoạch, đưa về mức 127,22 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, BTP sẽ chia cổ tức với tỷ lệ là 15% ( Trong đó: 10% từ lợi nhuận năm 2021 và 5% từ lợi nhuận những năm trước). Còn lại sẽ Trích quỹ đầu tư phát triển (16,75%) với số tiền là 21,3 tỷ đồng; Trích quỹ thưởng ban điều hành 473,1 triệu đồng và Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là hơn 11,6 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Nhiệt điện Bà Rịa: - Ảnh 1.

BTP dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm sâu, giảm 46% so với thực hiện năm trước

Năm 2022, Nhiệt điện Bà Rịa dự kiến mức doanh thu khá an toàn, giảm 29% so với thực hiện năm trước, đưa về ở mức 947,04 tỷ đồng. Cùng với đó là mức lợi nhuận sau thuế dự kiến sụt giảm đáng kể về chỉ còn ở mức 68,71 tỷ đồng, giảm 46% so với thực hiện năm 2021.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Nhiệt điện Bà Rịa dự chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với mức tỷ lệ dự kiến là 10%.

Năm 2022 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022. Trong 5 năm vừa qua tuy còn gặp  nhiều khó khăn về dịch Covid 19 nhưng Công ty vẫn luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu để đạt được kế hoạch đề ra và vượt mức sản lượng điện sản xuất. 

ĐHĐCĐ Nhiệt điện Bà Rịa: Kế hoạch lợi nhuận giảm 46%, chốt chia cổ tức 2021 tỷ lệ 15% - Ảnh 2.

Kết quả nhiệm kỳ 2017-2022

Tại  nhiệm kỳ mới 2022-2027 có bầu thay đổi 5 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Lê Văn Huy , ông Trần Lê Trung Hiếu hiện tiếp tục là thành viên hội đồng trong nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, BTP còn đang đẩy mạnh dự án điện gió Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk, tập trung tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạovà triển khai đề án thị trường điện trong thời gian sắp tới.

Phương Thảo