ĐHĐCĐ SJS: Tất cả dự án SUDICO đang triển khai đều đã vượt qua thời kỳ khó nhất về thủ tục pháp lý

20/03/2023 06:30 GMT+7
Trả lời cổ đông SUDICO, chủ tọa đoàn cho biết: Tất cả các dự án SUDICO đang triển khai đủ điều kiện triển khai đầu tư nhưng đang bị áp lực về tiến độ triển khai. SUDICO buộc phải triển khai đầu tư song song nhiều dự án vì quy định về tiến độ đầu tư.

Ngày 16/03/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO, HoSE: SJS) đã tiến hành thành công tại Hà Nội. Theo đó, các nội dung trình tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

SUDICO không chia cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ

Năm 2022, SJS mẹ thực hiện 511 tỷ đồng doanh thu và 172 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành vượt mức 23% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Năm 2022, Đại hội thống nhất không chia cổ tức cũng như trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2022 để tập trung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

ĐHĐCĐ SJS: Tất cả dự án SUDICO đang triển khai đều đã vượt qua thời kỳ khó nhất về thủ tục pháp lý  - Ảnh 1.

Nguồn: Nghị quyết AGM 2023 của SJS

Năm 2023, SJS đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 1.145 tỷ đồng và 320 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; riêng đối với công ty mẹ, SJS đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.010 tỷ đồng và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cổ tức kế hoạch năm 2023 là 10%.

ĐHĐCĐ SJS: Tất cả dự án SUDICO đang triển khai đều đã vượt qua thời kỳ khó nhất về thủ tục pháp lý  - Ảnh 2.

Nguồn: Nghị quyết AGM 2023 của SUDICO

Năm nay SJS sẽ tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Ngoài ra, tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Hải Dương và Dương Phú Nam; và bầu bổ sung 2 thành viên HD9QT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông Bùi Quang Bách và Phương Xuân Thụy.

Cổ đông SUDICO gay gắt vì HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD như "cách hợp thức hóa" tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu ý kiến tại đại hội, cổ đông cho biết, sau khi nhà nước thoái vốn tại SUDICO, cổ đông luôn mong chờ và kỳ vọng vào một sự phát triển bùng nổ của SUDICO nhưng thực tế qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông chưa thấy thay đổi gì so với trước đây. Cụ thể, SJS nợ cổ tức từ các năm trước vẫn chưa trả, việc tăng vốn vẫn chưa thực hiện, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khá khiêm tốn. Đề nghị HĐQT SJS cho biết nguyên nhân của những tồn tại trên.

Bên cạnh đó, các cổ đông đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo SJS cho biết những giải pháp cụ thể để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, do quan ngại "biện pháp điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh".

ĐHĐCĐ SJS: Tất cả dự án SUDICO đang triển khai đều đã vượt qua thời kỳ khó nhất về thủ tục pháp lý  - Ảnh 3.

Cổ đông SUDICO thảo luận tại Đại hội thường niên 2023. Ảnh: SUDICO

Cổ đông cũng chỉ ra rằng, HĐQT của SJS đã điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là cách hợp thức hoá tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tỷ lệ bằng hoặc lớn hơn 100%. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua là tiêu chí cao nhất để công ty hoạt động vậy tại sao phải điều chỉnh kế hoạch? Có phải là Ban điều hành chưa đủ năng lực không? Giải pháp cụ thể để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 là gì nếu không phải là biện pháp điều chỉnh kế hoạch?

Lãnh đạo SJS trả lời: Thời gian qua thị trường có nhiều thay đổi về chính sách, môi trường, xã hội; những thay đổi này có tác động rất lớn đến sự phát triển của toàn xã hội nói chung và bất động sản nói riêng. Thủ tục triển khai đầu tư bất động sản ngày càng thắt chặt, thị trường nhiều thông tin xấu. Trước khi thoái vốn, SUDICO là doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo những quy chuẩn của quy định cho doanh nghiệp nhà nước nên còn tồn tại những trì trệ, thiếu năng động hơn các doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, trong hiện tại và tương lai, SUDICO đã và đang phải hết sức nỗ lực và đã có những chiến lược hành động để đảm bảo tiến độ đầu tư của các dự án đang có và phát triển các dự án mới. Các dự án của SUDICO đều đã đủ điều kiện triển khai đầu tư, việc huy động vốn bằng các hình thức sẽ được áp dụng phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

SJS thông tin về các dự án kinh doanh năm 2023, không có phương án chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến các dự án kinh doanh, lãnh đạo SJS cho biết: Trong năm 2023 các dự án có sản phẩm đủ điều kiện triển khai kinh doanh gồm dự án Nam An Khánh, dự án Văn La, dự án Bắc đường Trần Hưng đạo. SUDICO sẽ triển khai kinh doanh khi thị trường phục hồi và kinh doanh trước tại các dự án có khả năng sinh lời thấp (Dự án Văn La) để lấy nguồn vốn đầu tư và phát triển dự án.

"Nếu chưa kinh doanh do thị trường còn xấu thì đây chính là tài sản bảo đảm để vay các tổ chức tín dụng hoặc phát hành trái phiếu", lãnh đạo SJS.

SUDICO sẽ triển khai đầu tư phát triển dự án và kinh doanh để gia tăng giá trị sản phẩm bán, không có phương án chuyển nhượng cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với cụm câu hỏi liên quan đến trả cổ tức và tăng vốn khi cổ đông phản ánh "trên thị trường SUDICO nổi tiếng về việc nợ cổ tức kéo dài, việc này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của SJS", lãnh đạo SJS trả lời rằng: SUDICO chưa trả cổ tức các năm trước và không chia cổ tức vì cần dòng tiền để triển khai đầu tư và phát triển dự án khác. Tuy việc này có gây ra những khó khăn nhất thời cho các cổ đông nhưng các cổ đông có thể yên tâm về sự phát triển lâu dài, bền vững của SUDICO trong tương lai.

Việc tăng vốn sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường nên 2022 thông qua và tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển của công ty đúng theo quy định của pháp luật và trình cổ đông thông qua vào thời gian gần nhất.

Lãnh đạo SUDICO trả lời tiến độ, pháp lý và tình hình triển khai các dự án

SUDICO buộc phải triển khai đầu tư song song nhiều dự án vì quy định về tiến độ đầu tư. Tuy nhiên, SUDICO đã có kế hoạch cụ thể về dòng tiền để triển khai các dự án có hiệu quả.

Tất cả các dự án SUDICO đang triển khai đều đã vượt qua các thời kỳ khó khăn nhất về thủ tục pháp lý và đủ điều kiện triển khai đầu tư nhưng đang bị áp lực về tiến độ triển khai.

Lãnh đạo SUDICO trả lời cổ đông

Dự án Nam An Khánh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Việc giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai từng bước ở các khu vực nghĩa trang còn vướng. SUDICO đang phân kỳ thực hiện các dự án thành phần (Chung cư cao tầng, Hỗn hợp, thấp tầng...) nhằm đạt hiệu quả cao.

Dự án Nam An Khánh phần mở rộng đang thực hiện các thủ tục để GPMB và tính tiền sử dụng đất.

Dự án Hoà Hải - Đà Nẵng đang lập quy hoạch 1/500 và triển khai đầu tư hạ tầng.

Dự án khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo đang triển khai kinh doanh và hoàn thành GPMB (đường) để triển khai đầu tư nốt phần hạ tầng còn lại của dự án.

Dự án Thịnh Lang đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án Văn La đã hoàn thành việc xin chủ trương đầu tư, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành, công trình thấp tầng đã hoàn thành móng ở một số khu vực, công trình cao tầng đang triển khai thủ tục để đầu tư.

Dự án Ngọc Vừng đang thực hiện công tác lập quy hoạch 1/500 và triển khai đầu tu ha tang.

Dự án Tiến Xuân đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế ý tưởng quy hoạch báo cáo Thành phố Hà Nội.

Q. Nguyễn