Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) chuẩn bị phát hành hơn 500 nghìn cổ phiếu ESOP

29/12/2023 12:28 GMT+7
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đợt 2 với giá chỉ bằng 34% giá thị trường.

Cụ thể, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) dự kiến sẽ phát hành 507,8 nghìn cổ phiếu ESOP đợt 2 cho lãnh đạo chủ chốt của công ty. Số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành tương đương 0,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phương án phát hành được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Giá phát hành là 23.100 đồng/cổ phiếu. Mục đích phát hành nhằm tăng cường sự gắn bó và khuyến khích cán bộ chủ chốt đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Cụ thể, trong năm đầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu. Bước sang năm thứ 2 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu. Trong trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi theo quy chế phát hành do HĐQT ban hành với giá thu hồi đúng bằng giá bán.

Thời gian dự kiến phát hành là quý I/2024, sau khi được UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 29/12, giá cổ phiếu SCS đang ở mức 67.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu theo giá cổ phiếu ngày hôm nay thì giá phát hành cổ phiêu ESOP chưa bằng 1 nửa giá cổ phiếu trên sàn.


 

Phương Thảo
Cùng chuyên mục