Doanh số kỉ lục và tiền mặt dồi dào, Vinhomes lãi sau thuế 29.000 tỷ đồng

31/01/2023 08:38 GMT+7
Năm 2022, Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế 29.000 tỷ đồng, doanh số và doanh số chưa ghi nhận đều đạt mức kỉ lục 128.200 tỷ và 107.600 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán "VHM") công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong Quý IV năm 2022 đạt 31.193 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhờ bàn giao thêm 2.200 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire.

Doanh số kỉ lục và tiền mặt dồi dào, Vinhomes lãi sau thuế  29.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế 29.000 tỷ đồng, doanh số và doanh số chưa ghi nhận đều đạt mức kỉ lục 128.200 tỷ và 107.600 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VHM đạt 12.467 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 8.928 tỷ đồng, giảm tương ứng 10% và 24% so với cùng kỳ.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong Quý IV năm 2022 đạt 2.050 đồng.

Năm 2022, nhờ tốc độ bàn giao kỷ lục tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.392 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính vượt kế hoạch đề ra, đạt 81.406 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 38.661 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ gần đạt kế hoạch ở mức 28.628 tỷ đồng.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong năm 2022 đạt 6.945 đồng.

Hoạt động bán hàng năm 2022 hồi phục mạnh sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với giá trị hợp đồng ký mới trong năm (doanh số) đạt mức kỉ lục 128.200 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2021.

Nhờ đó, doanh số chưa bàn giao đạt mức 107.600 tỷ đồng, tăng 105% so với thời điểm cuối năm 2021, giúp đảm bảo doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới trong bối cảnh thị trường chung có nhiều thách thức.

Tính đến cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 361,2 nghìn tỷ đồng, tăng 57% so với cuối năm 2021.

Đáng chú ý, khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14,7 nghìn tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.

Nguồn tiền mặt ổn định giúp Vinhomes có thể chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển tiếp các đại dự án và giảm phụ thuộc vào nợ vay.

Nhờ đó, nợ thuần chỉ chiếm khoảng 14,4% vốn chủ sở hữu.

Tính đến cuối Quý IV năm 2022, vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 148,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2021.

Bước vào năm 2023, ngoài việc triển khai xây dựng và mở bán các khu đô thị lớn, Vinhomes cho biết sẽ tích cực phát triển các dự án Nhà ở xã hội nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động tại Việt Nam.

H.Anh