Dự án BOT kêu thu phí 100 năm cũng không thể hoàn vốn

09/09/2020 06:21 GMT+7
Dự án BOT giao thông doanh thu chỉ đạt 20-30% so với phương án tài chính ban đầu, nếu không có Nhà nước hỗ trợ có dự án thu phí 100 năm không thể hoàn vốn.
Vũ Điệp/Vietnmamnet