Dù chi phí lãi vay tăng gấp 3,5 lần, Thăng Long (TTL) vẫn lãi ròng quý II 10 tỷ đồng, tăng 84%

28/07/2021 06:30 GMT+7
Trong kỳ, chi phí tài chính của TTL tăng vọt 214%, lên ngưỡng 14 tỷ đồng - khoản biến động này đên từ chi phí lãi vay; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%, đạt 13 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (HNX: TTL) vừa công bố báo cáo tài hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 264 tỷ đồng, tăng 47%. Tuy giá vốn bán hàng neo ở mức cao, tuy nhiên doanh nghiệp báo lãi gộp tăng 204%, ở mức 29 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt gần 3 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 1.4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt 214%, lên ngưỡng 14 tỷ đồng - khoản biến động này đên từ chi phí lãi vay; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%, đạt 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận gần 7 tỷ đồng đến từ khoản lợi nhuận khác. Tuy nhiên, TTL không có thuyết minh về khoản lợi này.

Kết thúc quý II/2021, TTL báo lãi trước thuế 12 tỷ đồng, lãi sau thuế 10 tỷ đồng, lần lượt tăng 89% và 84% so với quý II/2020.

Dù chi phí lãi vay tăng gấp 3,5 lần, Thăng Long (TTL) vẫn lãi ròng quý II 10 tỷ đồng, tăng 84%  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TTL ghi nhận doanh thu thuần đạt 444 tỷ đồng, tăng 63%. Lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm 2021, TTL đặt kế hoạch doanh thu 1.296 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, Tổng tài sản TTL có 2.230 tỷ đồng, tăng 678 tỷ đồng so với đầu năm. TTL có 147 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng tại các ngân hàng với lãi suất từ 2,8% đến 3% năm và 42 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng với lãi suất từ 3,2% đến 6,6% năm.

Các khoản phải thu tăng từ 716 tỷ đồng lên 980 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 120 tỷ đồng lên ngưỡng 318 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp có 1.615 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 610 tỷ đồng so với đầu năm. Đây cũng chính là lý do khiến chi phí lãi vay TTL tăng mạnh trong kỳ. 

Thành quả đáng chú ý của TTL trong năm 2020 là việc Công ty đã được Bộ GTVT và WB chấp thuận gói thầu ở Lào với tổng giá trị 17 triệu USD (TTL chiếm 60%). Cùng với việc Công ty đã thực hiện một số dự án tại Campuchia từ năm 2019, như vậy, hiện TTL đã mở rộng thị trường sang cả 3 nước Đông Dương.

 

Quang Dân