HODECO: Lãi ròng 6 tháng đạt 143 tỷ đồng, tăng 79%

27/07/2021 20:23 GMT+7
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 343 tỷ đồng, tăng 65%. Lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, tăng 79%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính biến động không đáng kể, 2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 27% lên 10 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 400%, lên mức 8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 13% lên mức 10 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, HDC báo lãi trước thuế 81 tỷ đồng và lãi ròng sau thuế 65 tỷ đồng, đều tăng 79% so với quý II/2020.

HODECO: Lãi ròng 6 tháng đạt 143 tỷ đồng, tăng 79% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ,

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HDC ghi nhận 639 tỷ đồng doanh thu, tăng 78%. Lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng, tăng 82%.

Năm 2021, HDC đặt kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 256 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận. 

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản HDC có 3.389 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng tăng gấp 2 lên 54 tỷ đồng và 50 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng từ 1/6 - 1/12/2021 tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, HDC năm giữ cổ phiếu của SJC, BID, BWS, HUD với tổng giá trị hơn 9,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 455 tỷ đồng lên mức 566 tỷ đồng. Hàng tồn kho neo cao ở mức 1.371 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí sản xuất dở dang với 1.255 tỷ đồng. Trong đó, dự án  The Light City có hơn1.089 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp mở mức 2.106 tỷ đồng, Phần lớn là nợ ngắn hạn với khoản mục phải trả ngắn hạn khác 511 tỷ; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 398 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn 196 tỷ đồng.. 

Quang Dân