Thi công thuận lợi, C47 báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 17 tỷ đồng, tăng 76%

26/07/2021 11:11 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, C47 báo doanh thu thuần đạt 572 tỷ đồng, tăng 4% so với năm ngoái; lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng 76%; hoàn thành gần 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 269 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng neo ở mức cao khiến lãi gộp doanh nghiệp giảm 40%, chỉ đạt 27 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính biến động không đáng kể ở mức dưới 50 triệu đồng. Chi phí tài chính và chi phó quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 40% và 5%.

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác tăng vọt gấp 11 lần, ở mức 11 tỷ đồng trong khi cùng kỷ chỉ hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản lợi này không được C47 thuyết minh tại báo cáo tài chính.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh, C47 cho biết điều kiện thi công thuận lợi cũng góp phần giúp lợi nhuận doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II/2021, C47 báo lãi sau thuế 12 tỷ đồng, tăng 31% so với quý II/2020. 

Điều kiện thi công thuận lợi, C47 báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 17 tỷ đồng, tăng 76% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, C47 báo doanh thu thuần đạt 572 tỷ đồng, tăng 4% so với năm ngoái. Lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng 76%. EPS 6 tháng đạt 914 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, C47 đặt kế hoạch doanh thu 1.100 tỷ, lãi sau thuế 31 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp đã hoàn thành được 52% kế hoạch doanh thu và 55% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản C47 có hơn 1.409 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền mặt tăng 2,25 lần, lên mức 27 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn cũng tăng từ 5 tỷ lên 8 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 36% và 13% sau 6 tháng. Trong đó, đối với hàng tồn kho, danh mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm 70 tỷ đồng, về mức 605 tỷ đồng.

Nợ phải trả doanh nghiệp có hơn 1.088 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần Vốn chủ sở hữu (321 tỷ đồng). Chiếm chủ yếu là khoản nợ ngắn hạn với 882 tỷ đồng.

Cuối tuần trước, Công ty TNHH VP Invest, cổ đông lớn có liên quan đến Phó chủ tịch C47 đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu C47 để tăng tỷ lệ sở hữu từ 10,68% lên 13,35%. Thời gian VP Invest mua vào từ ngày 28/07/2021 đến ngày 26/08/2021. 

Quang Dân