Dược liệu Pharmedic (PMC) dự chi gần 13,1 tỷ đồng để hoàn thành trả cổ tức 2023

01/03/2024 10:15 GMT+7
Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền hưởng cổ tức và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cụ thể, ngày 19/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là 18/3/2024.

Với hơn 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pharmedic sẽ chi gần 13,1 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 này. Ngày thanh toán dự kiến sẽ vào tháng 4/2024.

Trước đó, hồi tháng 9/2023, Pharmedic đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm với tỷ lệ 24%. Sau 2 đợt chi trả, Pharmedic đã hoàn thành xong kế hoạch trả cổ tức này.

Cũng trong ngày 19/3, Pharmedic sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 20/4, địa điểm và nội dung họp sẽ được thông báo chi tiết tới cổ đông tại thư mời họp.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, Pharmedic ghi nhận doanh thu thuần 485 tỷ đồng, tăng 3%, lợi nhuận sau thuế của Pharmedic chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 83,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Pharmedic đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 486,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,8 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 1% và giảm 8% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết năm 2023, Pharmedic đã gần hoàn thành kế hoạch doanh thu, vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 1/3, giá cổ phiếu PMC hiện đang ở mức tham chiếu 82.000 đồng/cổ phiếu.

Ở một diễn biến liên quan khác, trong tháng 11 và tháng 12/2023, Pharmedic đã có 2 đợt chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 126%, đợt 1 chi trả vào ngày 24/11, tỷ lệ 80%, đợt 2 chi trả ngày 22/12 tỷ lệ 46%.

Việc chia cổ tức với tỷ lệ tăng vọt này là do công ty đã hoàn nhập gần 117,6 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Do đó, HĐQT Pharmedic ngày 26/10 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 126%/cổ phần từ nguồn lợi nhuận hoàn nhập này, với số tiền chi trả đúng bằng số tiền đã hoàn nhập.

Phần cổ tức này không bao gồm cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là 24% kể trên.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục