FPT dự kiến chi trả cổ tức 30% trong tháng 7/2022

13/05/2022 07:55 GMT+7
Công ty CP FPT (FPT) vừa thông qua phương án trả cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 30% trong đó 10% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.

HĐQT Công ty CP FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Đồng thời, FPT cũng thông qua phương án phát hành xấp xỉ 182,84 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tức 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021, là hơn 7.000 tỷ đồng.

Theo thông báo của FPT, công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trong tháng 6 và chi trả cổ tức trong tháng 7.

Với hơn 914 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến phải chi hơn 914 tỷ đồng để phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Sau đợt phát hành trên, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng lên 10.970 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức năm 2022, tập đoàn muốn duy trì tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp). Mức chia của cả năm cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.

Kết thúc quý I, FPT ghi nhận 9.730 tỷ đồng doanh thu và 1.779 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 28,3% và 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với động lực chính tới từ mảng công nghệ và viễn thông.

Năm 2022, tập đoàn lên kế hoạch kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau một quý, FPT đã thực hiện được gần 23% mục tiêu doanh thu và hơn 23% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm.

Trong quý I, FPT ghi nhận 7 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 7.057 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.


An Vũ