FRT Retail (FRT) dự kiến tháng 6 chốt chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 55%

11/05/2022 09:47 GMT+7
Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021. Theo đó, FPT Retail sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 55%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

HĐQT của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 55% trong đó 5% là bằng tiền mặt. 

Thời gian chốt danh sách dự kiến trong tháng 6 và thời gian chi trả dự kiến trong tháng 7/2022.

Với gần 79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi gần 39,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2021.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của FPT Retail sẽ tăng từ 789,8 tỷ đồng lên 1.184,7 tỷ đồng, tương ứng 39,49 triệu cổ phiếu mới được phát hành thêm. Như vậy, mức cổ tức dự kiến trả trong năm 2021 dự kiến 55%. Trong đó, 5% tiền mặt và 50% là cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, FPT Retail vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 ghi nhận doanh thu đạt 7.786 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu năm 2022. 

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 2.159 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.Về tình hình kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý I của FRT đạt 7.786 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ.

 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 204 tỷ đồng, gấp 5,3 lần quý I/2021. Tính đến thời điểm 31/3, doanh nghiệp đã đạt 29% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản của FRT đạt gần 10.783 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm 47% tài sản, ghi nhận 5.165 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 2.531 tỷ đồng. Công ty còn có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 1.740 tỷ đồng.

Chuỗi FPT Shop có 676 cửa hàng, tăng thêm 29 cửa hàng so với đầu năm 2022. Tại ngày 31/3, Long Châu sở hữu 546 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 146 nhà thuốc so với đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu FRT đang trong nhịp điều chỉnh mạnh sau khi đạt đỉnh. Cổ phiếu này kết thúc phiên 10/5 tại 123.000 đồng/cổ phiếu, giảm tới 21,41% trong một tuần. An Vũ