FPT Securities: Chốt ngày trả cổ tức tiền 5%, cổ phiếu thưởng 20% và phát hành thêm

16/07/2022 08:50 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, FTS) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thể thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Công ty dự kiến tăng vốn từ 1.476 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

FPTS chốt ngày trả cổ tức tiền 5% và cổ phiếu thưởng 20%

Ngày 15/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Securities - FPTS, HoSE: FTS) vừa phát ra thông báo về việc bắt đầu triển khai chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%/ mệnh giá (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Tổng giá trị chi trả cho đợt này tối đa 73,8 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/07. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 25/07. FPTS sẽ thực hiện thanh toán vào ngày 05/08/2022. 

FPT Securities: Triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tới 1.918 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Securities - FPTS, HoSE: FTS)

Cùng với đó, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện là 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt này hơn 29,5 triệu cổ phiếu; tương ứng tổng giá trị hơn 295,1 tỷ đồng. Nguồn thực hiện phát hành sẽ lấy từ Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro doanh nghiệp (hơn 89,3 tỷ đồng), Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (hơn 89,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tối đa gần 116,4 tỷ đồng).

Cuối cùng, FPTS phát hành 14,7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Với giá phát hành là 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán dự kiến 147,5 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 02/08 đến 16/08. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 02/08 đến 23/08/2022.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 44,2 triệu cổ phiếu - tương ứng hơn 442 tỷ đồng. Nâng vốn điều lệ từ 1.476 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

FPTS lên kế hoạch kinh doanh 2022 rất thận trọng

FPT Securities: Triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tới 1.918 tỷ đồng - Ảnh 2.

BCTC và chỉ tiêu kế hoạch 2022 của FPTS

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, FPTS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu dự kiến đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 3,71% so với thực hiện của năm trước; lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng, giảm 6,3%.

Kết thúc Quý I/2022, FPTS đạt doanh thu hoạt động tăng 55% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ hoạt động môi giới và cho vay. Sau khi trừ các chi phí, FPTS lãi trước thuế 253,5 tỷ đồng trong quý 1/2022, tăng 52% so với cùng kỳ và hoàn thành 37% mục tiêu cả năm đề ra.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/07, giá cổ phiếu FTS giảm 1.050 đồng so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang giao dịch ở mức 38.000 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo