GELEX ELECTRIC (GEE): Lãi ròng tăng 62% đạt hơn 273 tỷ đồng dù doanh thu giảm mạnh

09/05/2022 08:22 GMT+7
Quý I/2022, Gelex Electric cho biết dù chi phí tài chính tăng nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính vẫn tăng đột biến nhờ ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư.

Doanh thu quý I/2022 Gelex Electric (GEE) đột ngột giảm 28%

Công ty Cổ phần Thiết bị điện GeLex (mã: GEE) đã công bố Báo cáo tài chính riêng quý I/2022 với mức doanh thu trong kỳ giảm 225 tỷ (tương đương giảm 28%) chỉ còn ở mức 569 tỷ đồng so với cùng kỳ. Dù vậy nhưng mức lợi nhuận sau thuế tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, đạt 273 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi hoạt động tài chính tăng, bên cạnh yếu tố tích cực biên lợi nhuận gộp tăng.

Cụ thể, quý I/2022, Gelex Electric ghi nhận mức doanh thu bán hàng đạt 569 tỷ đồng, giảm 28%; lợi nhuận gộp tăng 38% đạt mức 11 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 104 tỷ (tương đương 62%) đạt mức 273 tỷ đồng.

GELEX ELECTRIC (GEE): - Ảnh 1.

Bảng chênh lệch Quý I/2022 của BC riêng và BC hợp nhất

Lãi quý I/2022 của GEE tăng vọt nhờ lãi bán các khoản đầu tư

Giải trình của GEE cho biết, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng dù chi phí hoạt động tài chính tăng là do doanh thu hoạt động tài chính tăng 158,8 tỷ từ việc ghi nhận lãi bán khoản đầu tư tài chính mặc dù cổ tức nhận được giảm so với cùng kỳ. Được biết, chi phí tài chính trong kỳ tăng 47,8 tỷ chủ yếu do phát sinh dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn 19,4 tỷ và chi phí lãi vay cũng tăng nhẹ so với Quý I/2021.

Tại ngày 31/3/2022, Tổng tài sản tại bảng cân đối kế toán riêng cho thấy giảm 429 tỷ đạt 8.098 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là các khoản phải thu dài hạn, giảm từ 300 tỷ xuống còn 10 triệu; đầu tư vào tài chính dài hạn giảm 290 tỷ (tương đương giảm 4%). Các khoản khác có biến động không đáng kể.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 16% so với đầu năm, tương ứng giảm 702 tỷ đồng về mức gần 3.693 tỷ đồng và chiếm 46% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cập nhật lúc 15:00 ngày 6/5/2022, cổ phiếu GEE đứng tại mốc 37.300 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo