Giá cá tra thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi thua lỗ

29/02/2020 10:20 GMT+7
Giá cá tra thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi thua lỗ
Giá cá tra hiện thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi đang lỗ từ 3.500-5.000 đồng/kg. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới thị trường tiêu thụ cũng tác động đến tâm lý chờ đợi để thả nuôi mới.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2020. Theo đó, thủy sản là một trong những ngành đang gặp nhiều khó khăn.

Sản lượng thủy sản tháng Hai ước tính đạt 501,9 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 379 nghìn tấn, tăng 3,8%; tôm đạt 42,1 nghìn tấn, giảm 0,2%; thủy sản khác đạt 80,8 nghìn tấn, tăng 5,8%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 240,4 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 174,2 nghìn tấn, tăng 1,4%; tôm đạt 33,1 nghìn tấn, giảm 1,2%. 

Giá cá tra thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi thua lỗ - Ảnh 1.

Giá cá tra hiện thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi thua lỗ

Nuôi cá tra đang gặp khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi, giá cá tra hiện thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi đang lỗ từ 3.500-5.000 đồng/kg. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới thị trường tiêu thụ cũng tác động đến tâm lý chờ đợi để thả nuôi mới.

Sản lượng cá tra trong tháng Hai ước tính đạt 83,1 nghìn tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó An Giang đạt 25,4 nghìn tấn, giảm 4,4%; Bến Tre đạt 12,5 nghìn tấn, giảm 7,2%; Đồng Tháp đạt 35 nghìn tấn, tăng 4%. Tháng Hai là thời điểm người nuôi tôm đang vệ sinh ao để chuẩn bị vụ thả nuôi mới. Sản lượng tôm sú ước tính đạt 13,2 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng ước tính đạt 18,1 nghìn tấn, giảm 0,5%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Hai ước tính đạt 261,5 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 204,8 nghìn tấn, tăng 5,8%; tôm đạt 9 nghìn tấn, tăng 3,4%, thủy sản khác đạt 47,7 nghìn tấn, tăng 6,5%. Sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 247,8 nghìn tấn, tăng 6,5%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.004,2 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 4,6%), trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 500,3 nghìn tấn, tăng 2,2%; sản lượng khai thác đạt 503,9 nghìn tấn, tăng 3,2% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 477,2 nghìn tấn, tăng 3,6%).

Ngọc Lâm