Giá đất bồi thường ở TP HCM năm 2022 gấp 35 lần bảng giá đất

19/08/2022 15:32 GMT+7
Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường đất ở đô thị năm 2022 cao nhất gấp 15 lần bảng giá đất. Còn hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp cao nhất gấp 35 lần so với bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

UBND TPHCM vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn TP trong năm 2022.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất ở tại TP Thủ Đức và các quận tăng từ 2 - 15 lần, trong đó, TP Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi có hệ số điều chỉnh cho đất ở cao nhất, cao gấp 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn TP HCM từ 5 - 35 lần giá đất trong bảng giá do UBND TP ban hành. Các vị trí, đơn giá đất các vị trí đất nông nghiệp được áp dụng theo quy định về Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020 - 2024.

Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề; đất nghĩa trang, nghĩa địa, giáo dục, y tế, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tình bằng 60% giá đất ở liền kề.

Giá đất bồi thường ở TP HCM năm 2022 gấp 35 lần bảng giá đất - Ảnh 1.

Vị trí đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì bồi thường theo vị trí. Trong đó, vị trí 1 là đất mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất 1 mặt giáp với đường được quy định trong bản giá đất. Vị trí 2 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất 1 mặt tiếp giáp với hẻm rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.

Vị trí 3 áp dụng các thửa đất như vị trí 2 nhưng hẻm có độ rộng từ 3 đến dưới 5m tính bằng 0,8 vị trí 2. Các thửa đất còn lại là vị trí 4, tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện cụ thể của dự án, UBND TP Thủ Đức và quận, huyện rà soát mục đích sử dụng đất, vị trí, tuyến đường với các dự án đã được UBND TP phê duyệt trong khoảng thời gian không quá 1 năm tại địa phương để cân đối với hệ số điều chỉnh để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường, hỗ trợ lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi.

Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/8/2022 và thay thế quyết định số 10/2021QĐ-UBND ngày 4/5/2021.

Theo vietnamdaily