Gia Lai chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

16/09/2021 12:21 GMT+7
Để góp phần thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội", UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1265/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch đại Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp xã. Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2022-2025 đến cấp xã, hằng năm đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng cấp.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thu Hà.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát, tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHTN; tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng BHXH, BHYT, BHTN.

Sở Y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải để nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT; đổi mới phong cách phục vụ, từng bước đảm bảo sự hài lòng của người bệnh BHYT.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền kịp thời bố trí đủ và kịp thời chuyển nguồn ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT đúng theo quy định cho cơ quan BHXH. Hàng năm, phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu cân đối nguồn ngân sách địa phương tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ thêm BHXH tự nguyện, BHYT cho một số nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng, đối tượng yếu thế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai giao BHXH tỉnh tích cực, chủ động trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp huyện và thành lập Ban chỉ đạo cấp xã. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN - Ảnh 2.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu từng bước đổi mới phong cách phục vụ, đảm bảo người dân hài lòng với chính sách BHYT, BHXH, BHTN. Ảnh: Thu Hà.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp ứng dụng VssID - BHXH số; đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố phải kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của huyện và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT xã, phường. Đảm bảo mỗi thôn, làng, tổ dân phố đều có nhân viên đại lý thu, giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT cho đại lý thu, thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân.

Thu Hà