Giống cây trồng Việt Nam (NSC) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 40%

29/06/2022 07:10 GMT+7
Ngày 23/7 tới, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HoSE: NSC) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Như vậy, với gần 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành Giống cây trồng Việt Nam sẽ phải chi tương ứng 70,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/8/2022.

Tại ĐHCĐ thường niên 2022, Giống cây trồng Việt Nam đã thông qua việc nâng mức chia cổ tức lên 70% bằng tiền mặt, trong khi kế hoạch đưa ra trước đó là 30-40%.

Như vậy, sau khi tạm ứng cổ tức 40% bằng tiền như thông báo vừa đưa ra, mức cổ tức còn lại năm 2021 mà NSC còn phải trả thêm là 30% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2022, Giống cây trồng Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 345,79 tỷ đồng, tăng 21,24% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 41,61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37,46 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,6% và 10,3% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2022, Công ty mới chỉ hoàn thành 13,87% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Năm 2022, Vinaseed  đặt kế hoạch doanh thu 2.150 tỷ đồng, tăng 11,5%; lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng 20,5%; tỷ lệ cổ tức dự kiến 30-30%.

Trong năm này, lãnh đạo Vinaseed đưa ra phương án tái cấu trúc doanh nghiệp như đổi mô mô hình kinh doanh theo hướng thống nhất thị trường, giảm các đơn vị đầu mối để giảm chi phí, hạn chế cạnh tranh nội bộ; thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng để thúc đẩy nhu cầu; đổi mới mô hình tăng trưởng với ngành chính là giống cây trồng bằng các sản phẩm khoa học công nghệ, tập trung nâng cao tỷ trọng rau và ngô; dứng dụng công nghiệp thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản trị…

Trong giai đoạn 2022-2026, Vinaseed cũng đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20%. Trong đó, sản lượng giống cây trồng đến 2026 đạt 180.000 tấn, doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 450-500 tỷ đồng. Đồng thời, mục tiêu chiếm lĩnh 25% thị phần cả nước, riêng đồng bằng sông hồng và Bắc Trung Bộ chiếm 45%.

Trên thị trường, sau 3 phiên tăng liên tiếp cuối tuần trước, đóng cửa phiên ngày 28/6, cổ phiếu NSC đứng tại mốc tham chiếu 92.400 đồng/cổ phiếu.


An Vũ