Gỗ Đức Thành (GDT) chi hơn 34 tỷ đồng bằng tiền mặt trả cổ tức

15/11/2021 14:48 GMT+7
Công ty Cổ phần gỗ Đức Thành (GDT) thông báo ngày 17/11 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, tỉ lệ 20%.

Hiện nay, Gỗ Đức Thành (GDT) đang lưu hành hơn 17 triệu cổ phiếu trên thị trường, với số lượng cổ phiếu này, ước tính gỗ Đức Thành cần bỏ ra trên 34 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông, dự kiến vào ngày 26/11.

Lần gần đây nhất doanh nghiệp này đã chi trả cổ tức đợt hai năm 2020 bằng tiền mặt cũng với tỉ lệ 20%.

Về tình hình kinh doanh, Gỗ Đức Thành vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 ảm đạm với doanh thu đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 69,4% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng giảm 73,9%.

Gỗ Đức Thành (GDT) chi hơn 34 tỷ đồng bằng tiền mặt trả cổ tức - Ảnh 1.

Lần gần đây nhất doanh nghiệp này đã chi trả cổ tức đợt hai năm 2020 bằng tiền mặt cũng với tỉ lệ 20%.

Doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2021 đạt 247,2 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng giảm 17,3%; hoàn thành 54%/50% kế hoạch doanh thu/ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của GDT là 382,2 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng vẫn dồi dào với tổng giá trị 130 tỷ đồng (chiếm 34% tổng tài sản). Nợ ngắn hạn được quản lý tốt, giảm từ 62,8 tỷ đồng vào đầu năm xuống còn 54,7 tỷ đồng trong quý 3, GDT duy trì không có nợ dài hạn. Đòn bẩy tài chính vẫn ở mức thấp với tỉ lệ D/E là 0,19 lần và D/A là 0,14 lần.

Trên thị trường, cổ phiếu GDT đang giao dịch mức 63.500 đồng/cổ phiếu, tăng 60,2% từ đầu năm.


An Vũ