Gỗ Trường Thành (TTF) lúng túng với số cổ phiếu nhận bồi thường

14/06/2022 12:09 GMT+7
Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã cổ phiếu TTF, sàn HOSE) gặp lúng túng trong xử lý số cổ phiếu bồi thường từ gia đình ông Võ Trường Thành dẫn đến không công bố thông tin khi bán số cổ phiếu này.

Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã cổ phiếu TTF, sàn HOSE) gặp lúng túng trong xử lý số cổ phiếu bồi thường từ gia đình ông Võ Trường Thành dẫn đến không công bố thông tin khi bán số cổ phiếu này.

TTF vừa giải thích việc không công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ liên quan đến số cổ phiếu nhận bồi thường từ gia đình ông Võ Trường Thành.

Gỗ Trường Thành (TTF) lúng túng với số cổ phiếu nhận bồi thường - Ảnh 1.

Gỗ Trường Thành (TTF) lúng túng với số cổ phiếu nhận bồi thường. Ảnh: T.L

Cụ thể, số lượng hơn 12,6 triệu cổ phiếu công ty nhận chuyển giao từ gia đình ông Thành từ năm 2020.

Đây là tài sản mà gia đình ông Võ Trường Thành chuyển giao nhằm khắc phục, bồi thường thiệt hại cho công ty, do đó, công ty chủ trương bán các tài sản này và thực tế công ty đã bán hết số cổ phiếu trên, nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, cuối năm 2020, TTF đã bán gần 8,9 triệu cổ phiếu đã nhận từ gia đình công Võ Trường Thành. Vào ngày 31/12/2020, số cổ phiếu quỹ của công ty còn lại là hơn 3,7 triệu cổ phiếu, trong đó phần lớn là số cổ phiếu đã nhận bồi thường từ gia đình ông Thành, nhưng chưa bán. Năm 2021, công ty tiếp tục bán nốt số cổ phiếu còn lại trong số nhận bồi thường nêu trên.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính thì số cổ phiếu nhận bồi thường nêu trên là cổ phiếu quỹ.

Trong khi đó, Gỗ Trường Thành khi bán số cổ phiếu trên cho rằng doanh nghiệp không nhận thức được khi bán số cổ phiếu này phải báo cáo Sở giao dịch và công bố thông tin. Công ty này cho biết khi nhận số cổ phiếu trên họ không có ý định mua lại cổ phiếu quỹ hoặc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, công ty cũng chưa tìm thấy trường hợp tương tự trước đó để có cơ sở tham chiếu./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam