Gốm Mỹ Xuân (GMX) dự trình kế hoạch lãi gần 29 tỷ đồng giảm 33%

29/03/2023 08:31 GMT+7
Gốm Mỹ Xuân (GMX) dự trình kế hoạch kinh doanh 2023 với tổng doanh thu đạt 249,4 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 29 tỷ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm 2022.

Công ty CP CP Gạch ngói Gốm XD Mỹ Xuân (HNX: GMX) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/4/2023 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty cho biết, năm 2023 dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, cầu của thị trường cuối năm 2022 suy giảm mạnh và còn kéo dài sang tháng đầu năm 2023, thị trường giao dịch bất động sản đóng băng, lượng hàng tồn kho lớn. Vì vậy, quý I và khả năng sẽ kéo dài sáng quý II/2023 sẽ còn khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, giá bán sản phẩm, doanh thu, kết hợp chi phí đầu vào còn tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Theo đó, Công ty dự trình kế hoạch kinh doanh 2023 với tổng doanh thu đạt 249,4 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 29 tỷ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm 2022.

Gốm Mỹ Xuân (GMX) đặt mục tiêu lãi gần 29 tỷ đồng, giảm 33% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của GMX

Năm 2022, GMX ghi nhận doanh thu thuần 286,8 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận sau thuế đạt 43,6 tỷ ođòng, tăng 85,9% so với thực hiện năm 2021.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Công ty dự trình chia cổ tức tỷ lệ 41,5%. Trước đó, Công ty đã tạm từng cổ tức tỷ lệ 10% vào tháng 12/2022.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 2%; trích quỹ khen thưởng 20%; trích quỹ phúc lợi 2%; trích quỹ thưởng ban điều hành 18%; quỹ dự phòng tài chính 2%; quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 1%.

Cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 56,2%.

Tiền thân là Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng, hiện Gốm Mỹ Xuân có vốn điều lệ hơn 90,4 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đất sét; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng; kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng…Công ty đã đưa cổ phiếu GMX niêm yết trên sàn HNX từ giữa tháng 9/2011.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu GMX tăng 0,49% lên 20.500 đồng/cp.


An Vũ