Năm 2023 Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) lên kế hoạch lãi giảm 32% về 857 tỷ đồng

27/03/2023 15:13 GMT+7
Năm 2022 nhờ lượng mưa tăng đột biến và đạt cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây đã giúp Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) lãi lớn 1.265 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đều giảm.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022. VSH cho biết, năm 2022 có thể xem là năm đỉnh của chu kỳ La Nina khi nhờ ảnh hưởng từ hiện tượng này khiến lượng mưa trung bình cả nước trong năm 2022 tăng đột biến và đạt cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Sản lượng thủy điện cũng tăng trưởng mạnh nhờ tình hình thủy văn thuận lợi.

Tính đến 31/12/2022, lượng nước tích được tại 03 hồ Nhà máy Vĩnh Sơn, hồ Nhà máy Sông Hinh và Hồ Nhà máy Thượng Kon Tum tiếp tục đạt 100% so với dung tích hữu ích thiết kế với tổng dung tích tồn của 03 Nhà máy đạt 568,56 triệu m3. 

Năm 2023, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) lên kế hoạch lãi giảm 32% về 857 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất năm 2023 của VSH.

Kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận sản lượng điện thương phẩm đạt 2.586,93 Tr.kWh, đạt 46,05% so với năm 2021; doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch và lần lượt đạt 3.094,61 tỷ đồng và 1.264,84 tỷ đồng, tăng 90,79% và 226,60% so với cùng kỳ năm trước.

VSH cho biết, để đạt được kết quả này nhờ vào: Thủy văn thuận lợi, lượng nước mưa lớn đổ về hồ chứa; Nền kinh tế trong nước được phục hồi sau 02 năm đại dịch giúp lượng tiêu thụ điện tăng lên; Giá thị trường điện bình quân của các nhà máy thủy điện trong năm 2022 tăng lên.

Cơ cấu vốn của Công ty là hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn đều giảm so với năm 2021 với tỷ lệ lần lượt là 48,25% và 193,23%. Nguyên nhân là do tổng tài sản giảm 3,06% chủ yếu đến từ việc khấu hao tài sản cố định; trong khi đó, nợ phải trả lại giảm đến 21,99% do Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn 405 trái phiếu (VSH_BOND_2019) trị giá 405 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được VSH phát hành từ ngày 01/10/2019 – 26/06/2020 nhằm mục đích thực hiện đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Năm 2023, Công ty dự kiến đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.475,4 tỷ đồng (giảm 20,3% so với thực hiện năm 2022), trong đó doanh thu từ Nhà máy Thượng Kon Tum với mục tiêu 1.697,5 tỷ đồng, Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh đạt 777,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 856,1 tỷ đồng (giảm 32,3% so với thực hiện năm 2022), trong đó dự kiến Nhà máy Thượng Kon Tum đạt 465,7 tỷ đồng và Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh đạt 390,4 tỷ đồng.

Về sản lượng, năm 2023 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đặt kế hoạch sản xuất 2.163,84 triệu kWh và chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm 2.132 triệu kWh.

Công ty dự kiến nâng mực nước dâng bình thường hồ B – Thủy điện Vĩnh Sơn: Công ty phối hợp để cung cấp đầy đủ hồ sơ và làm việc với các cơ quan tỉnh Gia Lai.

Với Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn và Thủy điện Sông Hinh mở rộng: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định sau khi Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng phê duyệt (dự kiến vào đầu Quý 2 năm 2023).


An Vũ